Versterkingsagenda Praktijkgericht Onderzoek

13 hogescholen werken samen aan het versterken van praktijkgericht onderzoek 

Student presenteert onderzoek op scherm aan klas

Praktijkgericht onderzoek is een relatief nieuw fenomeen binnen het hbo. Toch werken inmiddels bijna 700 lectoren op hogescholen samen met andere onderzoekers, docent-onderzoekers, studenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties aan uitdagende onderzoeksprojecten, direct gevoed door vragen uit de beroepspraktijk. Tegelijk worden er steeds meer eisen gesteld aan praktijkgericht onderzoek: vanuit subsidiegevers, de gedragscode wetenschappelijke integriteit, Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek, AVG, FAIR en open science.

Hogescholen moeten in toenemende mate voorzien in een goede onderzoeksinfrastructuur en faciliteiten, onderzoeksbeleid én ondersteuning van onderzoekers. Wat daarvoor nodig is tijdens alle fases van het onderzoek, is ook zichtbaar in het Landelijk integraal onderzoeksondersteuningmodel. Hogescholen willen gezamenlijk optrekken om dit te realiseren, zodat niet iedere hogeschool zelf het wiel hoeft uit te vinden.

Samenwerken aan faciliteren van onderzoek

De Versterkingsagenda Praktijkgericht Onderzoek is eind 2018 ingesteld in opdracht van het hbo-CSC beraad. Sindsdien werken 13 hogescholen samen om de ondersteuning van praktijkgericht onderzoek naar een hoger plan te tillen. Dat gebeurt in drie werkgroepen: Beleid, ict en Support.

Onderwerpen waar de werkgroepen binnen de Versterkingsagenda onder andere aan werken:

  • Referentiearchitectuur voor praktijkgericht onderzoek
  • Naadloze integratie tussen de bruikbare oplossingen om onderzoekers tijdens alle fases van hun onderzoek te faciliteren en ontzorgen
  • Good practices van beleid rondom praktijkgericht onderzoek
  • Tweedelijnssupport voor onderzoekersondersteuners via een research support hub of DCC voor hbo’s
  • Professionalisering van de onderzoekondersteuner en datastewardship.

Meer informatie

Behoefte aan meer informatie over de Versterkingsagenda, of interesse in deelname? Neem dan contact op met Judith Pijnacker, communitymanager Onderzoek hbo.