Vervolgstappen om open access nog meer in praktijk te brengen

Open access bevindt zich in een stroomversnelling. Deelnemers aan het seminar ‘Open Access doen we samen’ hebben daarom samen besproken hoe de volgende stappen gezet kunnen worden om open access nog meer in de praktijk te brengen. Het resultaat is nu gepubliceerd in de vorm van een handreiking bij het implementeren van beleid.

volwassenen in gesprek achter laptop

Ambitieuze doelen en veel initiatieven

Nederland loopt internationaal voorop door de ambitieuze doelen die zijn gesteld aan open acces-publicaties. Deze zijn in februari 2017 bekrachtigd in het Nationaal Plan Open Science. Het plan beschrijft hoe overheid, onderwijsinstellingen en onderzoeksorganisaties zich gezamenlijk inzetten om een open en transparant wetenschappelijk proces te creëren.

Handreiking om open access in het hbo te faciliteren

Suggesties om open access nog beter te faciliteren zijn nu samengevat in handreiking---de-toekomst-van-open-access-is-nu. Deze suggesties komen voort uit de discussies die gevoerd zijn tijdens het seminar ‘Open access doen we samen’ van 27 september 2016. De ideeën zijn afkomstig van onder meer onderzoeksondersteuners, onderzoekers en beleidsmakers. Ze zijn bedoeld als inspiratie voor hogescholen en gremia uit het hbo die bezig zijn met het ontwikkelen of uitvoeren van beleid rond open access.