Virtuele Practica (ViP)

Dit project is opgezet om bèta-studenten in een veilige omgeving praktische vaardigheden te laten oefenen. Met 3D-virtual reality (3D-VR) kunnen studenten laboratoriumhandelingen oefenen in een virtuele maar natuurgetrouwe omgeving. Zo komen ze beter voorbereid het fysieke laboratorium of de practicumzaal binnen.

Open leermaterialen

Instelling

Wageningen University & Research (WUR), Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

Doel en doelgroep

Het doel van dit project is om een multidimensionale VR-applicatie te ontwikkelen en te testen. Die applicatie is bedoeld om praktische, complexe laboratoriumvaardigheden aan te leren aan studenten.. Het is een veilige oefenomgeving en die ook goed is voor het milieu. De VR-applicatie produceert namelijk geen afval. De instelling wil naast het ontwikkelen en delen van de app ook onderzoek doen naar de gevolgen op het leerproces van de student en op de onderwijskwaliteit.

Resultaten

Het project levert direct toepasbare resultaten op, maar ook inzichten over mogelijke strategieën voor toekomstige toepassingen van (3D-)VR in practica. De belangrijkste resultaten zijn:

  • 2 3D-VR-applicaties die gebruikt worden bij de practica van Wageningen University & Research (WUR) en Rijksuniversiteit Groningen (RUG).
  • Als ze goed werken, worden ze algemeen beschikbaar gemaakt.
  • Wetenschappelijk/onderwijskundig inzicht in het didactische nut van (3D-)VR in onderwijs.
  • Een evaluatie van het operationele nut van (3D-)VR in praktisch onderwijs.

De instelling verwacht dat studenten met de 3D-VR beter voorbereid in de practicumzaal verschijnen, waardoor ze gerichter vragen kunnen stellen en effectiever kunnen werken. Ook voor practicumbegeleiders is dat handig. Veel gestelde vragen zullen nu al beantwoord worden doordat studenten kunnen oefenen en fouten maken met de VR. Hierdoor kunnen fysieke laboratoria efficiënter worden gebruikt en kunnen er mogelijk andere en/of hogere leerdoelen behaald worden.

Ontwikkelde materialen

In het Reality Center van de RUG worden hightech VR-faciliteiten aangeboden voor gebruik in wetenschappelijk onderwijs en onderzoek.

  • Een rapport met een verkenning van de potentie van VR 'Using  VR  in organic chemistry education - an exploration v2.0'
  • De broncode van de applicatie
  • De gepubliceerde paper van Avraamidou et al.
  • Een  beschrijving  van  hoe  de  app  is  in  te  zetten  in  het  onderwijs 
  • Een eerste aanzet tot een business case voor een VR-ecosysteem voor labonderwijs

Contactpersoon voor vragen

Harry Bitter, harry.bitter@wur.nl

Stimuleringsregeling open en online onderwijs

Dit is een project uit ronde 2019 van de stimuleringsregeling open en online onderwijs.