Veilig digitaal toetsen

Het toetslandschap is sterk in ontwikkeling. De vraag naar digitaal toetsen stijgt snel en ook de diversiteit aan toetsvormen neemt sterk toe. Het toetsproces raakt steeds meer verweven met het onderwijsproces, waarbij toetsen geen afrekenmoment, maar een leermoment wordt.

Een lege zaal waar digitaal getoetst wordt

Virtuele toetswerkplek

Voor digitaal toetsen heb je technische voorzieningen nodig. Een virtuele toetswerkplek zorgt dat studenten veilig een toets kunnen maken en inleveren bij de docent. Werkt jouw instelling aan een virtuele toetswerkplek? Werk dan met ons samen om kennis te bundelen en te delen. Zo wil SURF samen met de instellingen verder komen op dit onderwerp.

Hoe werkt de virtuele toetswerkplek?

Om aan een toets te beginnen, logt een student in op een apparaat (laptop, desktop, chromebook) met het instellings-ID. De virtuele werkplek start nu alleen met de essentiele applicaties en bestanden op; de toets start automatisch. De student maakt de toets en levert deze in. Bij het afsluiten wordt een back-up gemaakt.

Wat doet SURF?

De afgelopen periode heeft SURF verkend wat de mogelijkheden zijn om een virtuele toetswerkplek te ontwikkelen als onderdeel van het SURFcumulus aanbod. We hebben een inventarisatie gedaan naar de behoefte van geïnteresseerde instellingen en vervolgens een minimal viable product (mvp) uitgewerkt. Dit vormde een mooi startpunt om in gesprek te gaan met verschillende marktpartijen die hun aanbod konden relateren aan het mvp.

Daarnaast hebben we verkend of het mogelijk was via Startup in Residence EdTech een uitvraag te doen naar een partij om te voorzien in de dienstverlening zoals omschreven in het mvp. Dit jaar bleek deelname echter niet op tijd te realiseren voor geïnteresseerde instellingen, wellicht lukt dat volgend jaar wel.

  Wensen en eisen voor een virtuele toetswerkplek
  Minimal viable product (MVP) Virtuele toetswerkplek

  Koerswijziging: van dienstontwikkeling naar kennisdeling

  Na een inventarisatie werd duidelijk dat er bij geinteresseerde instellingen geen urgentie was om samen een oplossing te ontwikkelen. Wel bleek er een duidelijke behoefte om kennis en ervaringen te delen. SURF concludeert op basis hiervan dat dienstontwikkeling vanuit SURF voor de virtuele toetswerkplek op dit moment niet haalbaar is. Dat brengt ons bij een koerswijziging: Van dienstontwikkeling naar kennisdeling.

  De komende maanden gaan wij in gesprek met instellingen die zelf aan de slag zijn met een virtuele toetswerkplek. We gaan alle casussen in kaart brengen en deze informatie op een centrale (besloten) plek beschikbaar stellen voor instellingen. Zo kunnen instellingen elkaar versterken en houden we vanuit SURF de vinger aan de pols om te zien waar we toegevoegde waarde kunnen leveren. 

  Kennis en ervaringen bundelen en delen

  Werkt jouw instelling aan een virtuele toetswerkplek? Laat het ons weten. Wij gaan graag met je in gesprek om alle kennis die er is met je te delen en wij halen ook graag jouw ervaringen op om met andere instellingen te delen. Stuur een mail naar william.vansanten@surf.nl.