Veilig digitaal toetsen

Digitaal toetsen bespaart je nakijktijd, maakt snelle analyse van de uitkomsten van (tussen)toetsen mogelijk en kan studenten van gerichte feedback voorzien. Als je serieus werk wilt maken van digitaal toetsen, bijvoorbeeld als je het voor een hele opleiding of instelling wilt invoeren, dan loop je tegen verschillende vraagstukken aan.

 

Een lege zaal waar digitaal getoetst wordt

Virtuele toetswerkplek

Digitaal toetsen vraagt om technische voorzieningen om de toetsen mee af te nemen. SURF heeft in samenwerking met de SIG Digitaal toetsen een proof of concept (PoC) van een virtuele toetswerkplek ontwikkeld, waarin de student veilig een toets kan maken en inleveren bij de docent. SURF wil deze PoC doorontwikkelen tot dienstverlening.

Wat zijn de wensen en eisen voor een virtuele toetswerkplek?
Minimal viable product (MVP) Virtuele toetswerkplek

Hoe werkt de virtuele toetswerkplek?

De student maakt een toets door op een device (laptop, desktop, chromebook) in te loggen met zijn instellings-ID, waarna een virtuele werkplek opstart, met daarin alleen de applicaties en bestanden die nodig zijn voor de toets. De toets start automatisch op, de student maakt de toets, levert deze in en bij het afsluiten wordt een back-up gemaakt.

Demo van PoC virtuele toetswerkplek via Azure

Aan de hand van een voorstel voor een algemeen inrichtingsmodel voor flexibel toetsen, uitgewerkt door de SIG Digitaal toetsen, is een PoC uitgewerkt van een virtuele toetswerkplek via Azure. Een uitgebreide demo van de PoC is te zien in onderstaande video. De proof of concept is nu ingericht om een toets af te kunnen nemen met RStudio en SPSS. Het is de bedoeling dat docenten en IT-functionarissen in de toekomst kunnen kiezen uit een ruimer aanbod van ondersteunde software en profielen.

  Zelf een digitale toetsomgeving creëren

  Voor de oplossing wordt gebruik gemaakt van het SURFcumulus Cloud Management Platform (CMP). Hiermee wordt de technische complexiteit weggenomen en kun je een digitale toetsomgeving zelf in een aantal eenvoudige stappen creëren. Dankzij het CMP heb je geen specialistische Azure-kennis nodig om een digitale toetsomgeving aan te maken. Het CMP wordt onder andere inzet als:

  • Self-service platform voor docenten en IT-medewerkers
  • Catalogus met templates en profielen voor de digitale toetswerkplek
  • Rapportagemiddel om inzicht te krijgen in de gemaakte kosten

  Voordelen virtuele toetswerkplek met Azure-cloudtechnologie

  • Automatisch aanmaken op basis van templates in het Cloud Management Portal
  • Vrijwel onbeperkte capaciteit en automatisch schaalbaar
  • Lage investeringskosten vooraf
  • Instellingen beschikken vaak al over de benodigde licenties (Microsoft 365 of Windows 10)
  • Betalen op basis van gebruik (pay per use)
  • Flexibel in te passen binnen het bestaande systeemlandschap van instellingen
  • Authentiek toetsen: het wordt heel eenvoudig om studenten een toets te laten afnemen in de software die gebruikt worden in de praktijk (denk bijvoorbeeld aan SPSS, Autocad, Excel)

  Van innovatie naar dienstontwikkeling

  SURF wil deze PoC doorontwikkelen tot dienstverlening onder SURFcumulus. Dienstontwikkeling doen we vanuit SURF samen met instellingen. Een inventarisatie onder instellingen van alle wensen en eisen heeft geresulteerd in een beschrijving van een minimal viable product (MVP) voor de virtuele toetswerkplek. In de komende maanden vindt een marktverkenning plaats om te zien of er marktpartijen zijn die deze toetswerkplek kunnen en willen leveren.

  Download MVP voor de virtuele toetswerkplek

  Enthousiast? Laat het ons weten

  Heeft jouw instelling interesse om een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van de virtuele toestwerkplek?

  Neem contact op met William van Santen