Benut de kansen van digitale leermaterialen

Het geïntegreerd, verrijkt en flexibel aanbieden van digitale leermaterialen aan studenten. Dat is de toekomst, want toegankelijke leermaterialen van hoge kwaliteit leiden tot beter gebruik ervan en dragen bij aan een verhoogd studiesucces. Maar hoe vorm je een visie en richt je de organisatie in? Welke techniek heb je nodig? Wat zijn de ervaringen?

Studenten in open ruimte met computers en handboek

Visie digitale leermaterialen

Het bevorderen van werken met digitale leermaterialen is een veranderproces dat vraagt om inbedding in een strategische visie. Naast organisatorisch en technische vraagstukken aanpakken en ondersteuning organiseren is professionalisering van docenten daarbij cruciaal.

Visiedocument leermaterialen in 2025

De Versnellingszone Naar digitale (open) leermaterialen heeft een visie geformuleerd op digitale leermaterialen, met 2025 als horizon. Het gaat om een optimale mix van leermaterialen, ongeacht waar de materialen vandaan komen en of ze commercieel aangeboden of open te gebruiken zijn. De visie is weergegeven in 8 visiestatements en daarbij de bouwstenen om dit te realiseren.

Download het Visiedocument

Kwartiermaker digitale (open) leermaterialen

Het Versnellingsplan heeft Huib de Jong, voormalig bestuursvoorzitter van de Hogeschool van Amsterdam, aangesteld als kwartiermaker digitale (open) leermaterialen om mee te denken over regie voeren op digitale leermaterialen en om bestuurlijk draagvlak te creëren bij instellingen.

Meer informatie over de Versnellingszone

Stappenplan Beleid voor open leermaterialen

studenten Universiteit Wageningen studeren

Ben jij verantwoordelijk voor een heldere strategie en beleid voor het delen en hergebruik van open leermaterialen?  Het stappenplan helpt je om beleid te formuleren om zo binnen je instelling bewustwording te creëren en te formaliseren. Lees stap voor stap hoe dat kan.

Ga naar Stappenplan Beleid