Regie op de digitale leeromgeving

Studenten en docenten hebben steeds veranderende behoeftes als het gaat om het gebruik van tools in het onderwijs. Een instelling moet hier met de digitale leeromgeving flexibel op in kunnen spelen. Maar hoe kom je tot een visie op de leeromgeving, wat is een modulair opgebouwde leeromgeving en welke integratievraagstukken komen daar bij kijken?

Jongen in open bibliotheek achter computer

Visie digitale leeromgeving

Studenten en docenten hebben steeds veranderende behoeftes als het gaat om het gebruik van tools in het onderwijs. Een instelling moet hier met de digitale leeromgeving flexibel op in kunnen spelen. Hoe vorm je een visie op de digitale leeromgeving? En hoe houd je deze toekomstbestendig?

Herijking visie op de digitale leeromgeving

Herijking van de digitale leeromgeving 2022

SURF besteedde het afgelopen decennium continu aandacht aan de digitale leeromgeving van hoger onderwijs instellingen en ontwikkelde een visie met de term componentenvisie (2012). Hierin stellen we de digitale leeromgeving voor als ‘het geheel van systemen, door een instelling georganiseerd, gericht op het onderwijs en leren’. 

Maar hoe staat het anno 2022 met de leeromgeving? En wat is de impact van ontwikkelingen binnen het onderwijs en technologie op de digitale leeromgeving? Dit onderzochten ruim dertig experts. De resultaten lees je in deze publicatie.

Lees het rapport

Werkvormen voor de herijking van de visie op de digitale leeromgeving

Werkvorm herijking van de digitale leeromgeving

Voor de herijking van de visie op de digitale leeromgeving ontwikkelden we twee werkvormen. Deze werkvormen kun je ook gebruiken als je zelf aan de slag wilt met de herijking of ontwikkeling van de visie op de DLO. 

Download de werkvormen