Visie IAA: belangrijkste trends identiteitsstelsels

In 2016 hebben we een visie op identificatie, authenticatie en autorisatie (IAA) opgesteld. We beschrijven hierin welke rol de Nederlandse en Europse identiteitsstelsels kunnen hebben op onderwijs en onderzoek. In de visie hebben we de keuzes voor implementatie en techniek zo beperkt mogelijk gehouden.

studenten en docenten zitten op een bankje

Beschrijving belangrijke trends in het IAA-landschap

In het visiedocument beschrijven we de belangrijkste trends in het IAA-landschap. Zo plaatsen we de Nederlandse en Europese identiteitsstelsels zoals Idensys, iDIN, eIDAS en eduGAIN binnen een breder kader. We beschrijven de rol die deze stelsels kunnen hebben op onderwijs en onderzoek. En de trend naar een groter privacybewustzijn.

Visie die over meerdere jaren te gebruiken is

In het visiedocument hebben we de keuzes in implementatie en techniek zo beperkt mogelijk vastgelegd. Hierdoor ben je flexibel in de keuzes bij implementaties in de toekomst. Je kunt inspelen op de ontwikkelingen en de stand van de techniek van dat moment. De visie is hierdoor over meerdere jaren bruikbaar. We stellen dus niet ieder jaar een nieuwe visie op maar actualiseren alleen de punten waarbij dat nodig is.