Digitaal toetsen en beoordelen

Het toetslandschap is sterk in ontwikkeling. De vraag naar digitaal toetsen stijgt snel en ook de diversiteit aan toetsvormen neemt sterk toe. Het toetsproces raakt steeds meer verweven met het onderwijsproces, waarbij de toets geen afrekenmoment meer is maar een leermoment.

Student achter computer

Visie ontwikkeling digitaal toetsen

De inrichting van het toetslandschap is sterk gedifferentieerd, doordat (digitale) toetsvisies erg uiteenlopen. Elke instelling heeft zijn eigen unieke samenstelling van het toetslandschap. Het is van belang om inzicht te hebben in de visies en de keuzes die daaruit volgen, zodat wij onze leden goed kunnen ondersteunen.  

Afgelopen jaar is in het Versnellingsplan het document Toekomstperspectieven op digitaal toetsen ontwikkeld en is de Visietool Toetsen ontwikkeld die instellingen helpt om hun visie op digitaal toetsen en beoordelen helder te krijgen. De technische ondersteuning die het toetsproces vraagt is sterk afhankelijk van de keuzes die een instelling maakt over de toekomst van toetsen. Daarom promoten we deze visietool en stimuleren instellingen via kennisdeling en community-building om met de tool aan de slag te gaan. Ter inspiratie verzamelen we visies uit het wo, hbo en mbo.