Voorbeeld Open licensing: de aanpak van de TU Delft

Openheid kent verschillende gradaties. De TU Delft gebruikte de eerste versie van het 5-componentenmodel voor open onderwijs (5COE, tegenwoordig het open onderwijs pentagon, zie bron 1) om daarover intern bewustwording te kweken.

Open leermaterialen

Niet alle elementen open

Martijn Ouwehand, product manager Open Education bij de TU Delft, zegt: "Een open cursus bestaat uit verschillende elementen, die je niet per se allemaal open hoeft aan te bieden. We kregen een verzoek om een licentie af te geven om onze MOOC door een derde partij in het Arabisch te laten aanbieden. Dat bracht ons voor een dilemma: kunnen we geld vragen voor onze gratis cursus?"

Vergoeding voor diensten rondom de stof

Het 5COE-model laat zien dat de aanbodzijde uit een aantal elementen bestaat: je hebt het materiaal, maar ook de diensten eromheen, zoals automatische feedback op de verrichtingen van de student, of het werk dat de docent verricht als hij de cursus draait. Ouwehand zegt: "De TU Delft biedt de cursusmaterialen open aan, zij het onder een open licentie die commercieel hergebruik verbiedt, dus niet 100 procent open. De echte meerwaarde zit in diensten rondom de stof. Hiervoor vragen we wel een vergoeding als de situatie daarom vraagt. Dat was een eye-opener."

Ons dilemma: kunnen we geld vragen voor een licentie voor een gratis cursus?
Martijn Ouwehand

Delen aan de TU Delft

Bij de TU Delft hangt de CC-licentie af van het type werk, vertelt Martijn Ouwehand, product manager Open Education. "Bij de TU Delft worden Open CourseWare-cursussen en onderwijsmateriaal onder CC BY NC SA aangeboden. Powerpoints (voor presentaties) en handouts en factsheets bieden we aan onder CC BY, tenzij het gaat om onderwijsmateriaal dat onderdeel is van een cursus. We maken dus een onderscheid tussen onderwijsmateriaal en ander of op zichzelf staand materiaal."

Over Martijn Ouwehand

Martijn Ouwehand

Martijn Ouwehand is product manager Open Education bij de TU Delft. "Ons dilemma: kunnen we geld vragen voor een licentie voor een gratis cursus?"