Vragenlijsten effect digitale formatieve stagetoetsen

Deze vragenlijsten zijn te gebruiken om de effecten van digitale formatieve stagetoetsen bij studenten en begeleiders te meten. De vragenlijst kan ook dienen als voorbeeld voor andere toetsen en doelgroepen.

Studenten delen bestanden zittend in de gang

Vragenlijst voor studenten

De Vragenlijsten effect digitale formatieve stagetoetsen.pdf (pdf) onderzoekt of studenten mbo-v en hbo-v door het maken van stagetoetsen meer inzicht krijgen in het vereiste kennisniveau voor de opleiding hbo-verpleegkunde enin het beroep verpleegkundige. Ook geeft de vragenlijst een beeld van de verbetering van het attitude-leren (deductief leren).

Kenmerken:

  • Gemeten construct en schalen: volgt
  • Betrouwbaarheid: volgt
  • Aantal respondenten: 561

Vragenlijst voor begeleiders

De vragenlijst effect digitale formatieve stagetoetsen voor begeleiders (pdf) onderzoekt in hoeverre de werkdruk die docenten en werkbegeleiders ervaren bij de begeleiding van de studenten vermindert door de stagetoetsen.

Kenmerken:

  • Gemeten construct en schalen: volgt
  • Betrouwbaarheid: volgt
  • Aantal respondenten: 138

E-Flow Nursing

Deze vragenlijsten zijn ontwikkeld in het project E-Flow Nursing. In dit project maken studenten mbo-v en hbo-v tijdens hun stageperiode op verschillende momenten digitale formatieve toetsen: vooraf, halverwege en aan het einde van hun stage. Zij worden hierbij begeleid door werkbegeleiders op de stageafdeling en door stagedocenten

Toetsing en Toetsgestuurd Leren

Het project E-Flow Nursing is onderdeel van het programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren van SURF (2010-2015). Het programma is overgegaan in het project Digitaal toetsen en is onderdeel van het Innovatieprogramma Onderwijs op maat van SURFnet.