eduID: 1 digitale identiteit voor studenten

Onderwijs digitaliseert én flexibiliseert. Studenten willen zelf hun onderwijscarrière vormgeven. Dat zorgt voor logistieke en administratieve uitdagingen. Daarom ontwikkelt SURF samen met de instellingen eduID: 1 identiteit waarmee studenten bij iedere onderwijsinstelling terecht kunnen: voor, tijdens én na hun studie.

Vrouwen gebruiken laptop

Wat is eduID nu precies?

SURF wil flexibilisering en trends voor een leven lang ontwikkelen aanjagen en ondersteunen met ict. Daarvoor heeft SURF een aantal projecten gestart, waaronder eduID. Met eduID willen we een overkoepelende digitale studentidentiteit beschikbaar maken, onafhankelijk van een instelling.

eduID als identityprovider

Als je geen instellingsaccount hebt, en je wilt inloggen op een dienst aangesloten op SURFconext, dan kun je inloggen met eduID. Deze 'gastfunctie' van eduID is sinds 2020 operationeel. Daarvoor moet je wel eerst een eduID aanmaken. Dat kan op eduid.nl.

Waarvoor eduID gebruiken?

Met eduID kun je:

 1. Studenten identificeren en autoriseren. Met eduID kan een student zich identificeren bij een instelling en krijgt hij toegang tot de noodzakelijke applicaties. Zie hiervoor de pilot met edubadges.
 2. Studentinformatie of behaalde resultaten digitaal uitwisselen tussen de onderwijsinstelling(en) van de student. Hij bepaalt welke gegevens hij deelt en met wie. Zie hiervoor de studentmobiliteitpilot vanuit de zone Flexibilisering van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ict.
 3. Het inschrijfproces vereenvoudigen, als een student een vak wil volgen aan een andere instelling.
 4. Een leven lang zicht en controle houden op de eigen onderwijsgegevens. Denk aan afgeronde opleidingen, gevolgde vakken aan een instelling en gekoppelde edubadges, maar ook behaalde opleidingen en gevolgde cursussen tijdens zijn loopbaan.
 5. Inzicht in onderwijsloopbaan houden aan het einde van de studie of diensten aanbieden voor alumni.

Veel van deze toepassingen hebben betrekking op flexibilisering, studentmobiliteit en leven lang ontwikkelen. De zone Flexibilisering van het Versnellingsplan onderwijsinnovatie met ict heeft hier een aantal relevante studentroutes voor opgesteld.

Meer dan een studentnummer

eduID is veel meer dan een studentnummer. Het is een voorziening die gekoppeld is aan een persoon. Dit in tegenstelling tot het huidige studentnummer, dat gekoppeld is aan een instelling. Studenten, en niet langer de instellingen, hebben regie over (persoons)gegevens, gevolgde vakken en cijfers. In het eduID-project ontwikkelen we 1 digitale identiteit voor studenten in Nederland. Met dit eduID is een student  bekend bij de eigen instelling, maar hij kan het ook gebruiken om zich te identificeren bij een andere instelling of om toestemming te geven om gegevens te delen tussen instellingen. Maar wat is het precies en waarom hebben we het nodig?

Waarom eduID?

Een digitale studentidentiteit leeft nu alleen binnen de eigen instelling. Voor, of na de studie, of voor andere instellingen heeft het geen betekenis. Om flexibilisering en een leven lang ontwikkelen aan te jagen, zoeken we een alternatief. Met eduID zorgen we voor een digitale studentidentiteit over de grenzen van een onderwijsinstelling heen, wat ook de toegang tot administratieve- en onderwijsprocessen aanzienlijk eenvoudiger maakt. Zie het als een DigiD voor het onderwijs. Bekijk ook even Veelgestelde vragen over eduID.

eduID draagt bij aan:

 • de flexibilisering van het onderwijs: studenten hebben meer vrijheid om hun eigen curriculum samen te stellen, zowel binnen als buiten de eigen onderwijsinstelling.
 • een leven lang ontwikkelen: ook na de studie kun je nog opleidingen en cursussen volgen.

eduID en flexibilisering aanjagen

Flexibilisering van het onderwijs neemt de komende jaren alleen maar verder toe. Het is een van de hoofdlijnen van de Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek, net zoals een leven lang ontwikkelen. Voor de flexibilisering van het onderwijs gaan we de uitdagingen rondom studentenmobiliteit aan. Inzet van eduID kan bijdragen aan verlichten of uit de weg ruimen van een aantal van deze uitdagingen. Lees meer hiderover wat we doen in de pilot studentmobiliteit. En lees welke voordelen eduID biedt voor zowel instellingen als studenten.

  Uitgangspunten eduID

  Uitgangspunten eduID

  Voor eduID hebben we de volgende uitgangspunten:

  • persoonsgebonden, en in principe mag iedereen er 1 aanmaken.
  • de persoon zelf heeft de regie.
  • levenslang bruikbaar: eduID vervalt niet na het afstuderen.
  • privacyvriendelijk: de student heeft zelf controle over zijn gegevens. Hij bepaalt welke gegevens hij deelt, en met wie.
  • betrouwbaar: betrouwbaarheid van de identiteit is belangrijk. Zekerheid over de identiteit van een persoon is het uitgangspunt.
  • te verrijken met andere onderwijsgerelateerde zaken (student, instelling, studie). Zo kan een student bijvoorbeeld zijn edubadges aan zijn eduID koppelen.