SURF Research Access Management: veilig en eenvoudig toegang tot onderzoeksdiensten

Onderzoekers zijn vaak veel tijd kwijt aan het regelen van veilige toegang tot diensten en systemen die ze voor hun onderzoek nodig hebben. SURF Research Access Management voorziet onderzoekssamenwerkingen snel, makkelijk en veilig in toegang tot deze diensten.

Onderzoeker achter computer waarop onderzoeksdata te zien is

Wat is SURF Research Access Management?

Met SURF Research Access Management beheert een onderzoekssamenwerking zelf snel en eenvoudig de toegang tot onderzoeksdiensten. Inloggen en samenwerken in web- en niet-webgebaseerde onderzoeksdiensten kan nu makkelijk, efficiënt en veilig!

Snel en veilig inloggen

Infographic van de dienst SURF Research Access Management.

Infographic SURF Research Access Management

Onderzoekers werken steeds meer samen: binnen de eigen instelling, met andere instellingen of bedrijven en in binnen- en buitenland. Samenwerkingsverbanden willen dan gezamenlijk veilige toegang tot (cloud)applicaties, rekenclusters, datasets of data-opslag. SURF Research Access Management biedt 'Authenticatie- en Autorisatie as a Service' voor onderzoekers en onderzoeksondersteuners. Het regelt veilige toegang en gebruikt daarvoor waar mogelijk instellingsaccounts.

Efficiënt toegangsbeheer

Het bedenken, inrichten en onderhouden van veilige toegang is bij nieuwe onderzoeksprojecten nu vaak complex en tijdrovend. SURF Research Access Management maakt toegangsbeheer efficiënter. Onderzoekers zijn hieraan dus minder tijd kwijt en kunnen hun kostbare tijd meer inzetten voor hun onderzoek. 

Bekijk de infographic (pdf).

Verschillen met SURFconext

SURF Research Access Management lijkt qua functionaliteit op SURFconext: beide diensten regelen authenticatie en autorisatie voor de toegang tot diensten. Maar wanneer gebruik je welke dienst, met andere woorden: wat zijn de verschillen tussen SURF Research Access Management en SURFconext? Daarover lees je meer op de wiki van SURF Research Access Management.

Samen ontwikkelen we SURF Research Access Management

SURF Research Access Management wordt (door)ontwikkeld door SURF, samen met de instellingen en de onderzoekssamenwerkingen die de dienst gebruiken. Daardoor zorgen we ervoor dat de dienst goed aansluit bij de wensen van de instellingen en de gebruikers. Ook bieden we, waar mogelijk en waar nodig, ondersteuning bij het aansluiten van onderzoeksdiensten.

Verder lezen

Bekijk de animatie over SURF Research Access Management.