Werkvelden van SURF

SURF richt zich op 3 werkvelden: onderwijs, onderzoek en ICT.

Onderwijs & ICT

Technologie kan helpen het onderwijs toegankelijker en flexibeler te maken. Ook kan digitalisering bijdragen aan het verhogen van de kwaliteit van onderwijs. Hiervoor zijn grote inspanningen nodig. Samen met de instellingen verkennen en ontwikkelen we nieuwe technische mogelijkheden.

Zie wat we doen voor Onderwijs en ICT

Onderzoek & ICT

De evolutie van nieuwe methodes voor data-analyse en datagebruik hebben grote impact op de toekomstige praktijk van wetenschappelijk onderzoek. Als onderzoeker moet je data kunnen verzamelen, delen, verwerken, analyseren en bewaren. Doordat onderzoekers met steeds grotere en complexe modellen en gegevensbestanden werken is meer en veel computercapaciteit nodig. We willen dat onderzoekers onbegrensde en gebruiksvriendelijke toegang hebben tot veilige, geavanceerde en goed geïntegreerde data-, reken-, en netwerkfaciliteiten. We ondersteunen onderzoekers met multidisciplinaire expertise.

Zie wat we doen voor Onderzoek en ICT

ICT-voorzieningen

De behoefte en ambities van de leden van SURF op het gebied van onderwijs en onderzoek vragen om een goede ICT-infrastructuur en ICT-dienstverlening. Het aanbod van SURF omvat zeer uiteenlopende vormen van dienstverlening, variërend van inkoop en contractmanagement tot fysieke voorzieningen zoals de nationale supercomputer, netwerkverbindingen en dataopslag tot processen als inkoop en contractmanagement.

Zie wat we doen voor ICT-infrastructuur