Web of Law: Training Students for the 21st Century using Web-Based Network Analysis

Hoewel het belang van technologie in de juridische beroepspraktijk snel toeneemt, speelt technologie in het juridische onderwijs nog een ondergeschikte rol. In het Web of Law leren studenten Nederlands Recht hoe ze met behulp van computationele technieken juridische uitspraken en precedenten kunnen analyseren en vergelijken.

Open leermaterialen

Instelling

Universiteit Maastricht, Zuyd Hogeschool

Doel en doelgroep

De computer speelt een steeds grotere rol bij het interpreteren, vergelijken en analyseren van gerechtelijke uitspraken en precedenten. Om studenten beter op deze situatie voor te bereiden, werken Universiteit Maastricht en Zuyd Hogeschool aan een Web of Law. Dit online softwareplatform stelt rechtenstudenten in staat om Nederlandse jurisprudentie met behulp van computationele technieken te onderzoeken, te analyseren en te visualiseren. Door gebruik van het softwareplatform doen studenten ervaring op met het verwerken van grote hoeveelheden juridische data, leren ze kritisch te reflecteren op het gebruik van techniek en krijgen ze inzicht in actuele veranderingen in de Nederlandse rechtspraak. Bekijk de video met meer uitleg hoe dit werkt.

Tijdens het project wordt Web of Law ingezet in het bachelor-en masteronderwijs Nederlands Recht aan de Universiteit Maastricht en Zuyd Hogeschool. Web of Law wordt beschikbaar gesteld aan alle rechtenstudenten aan instellingen voor hoger onderwijs in Nederland.

Resultaten

Web of Law is een educatief softwareplatform dat open materiaal hergebruikt om jurisprudentie te analyseren. Het platform helpt studenten bij het identificeren van precedenten, het detecteren van clusters van uitspraken en het visualiseren van relaties tussen de uitspraken. In het platform worden de gerechtelijke besluiten uit Nederlandse jurisprudentie, afkomstig van de website www.rechtspraak.nl geïntegreerd. Het gebruik van het platform zal worden ondersteund door een reeks van minstens vijf online trainingsmodules (weblectures).

Ontwikkelde materialen

Het project loopt tot september 2022. Dan komen het platform en de ondersteunende leermaterialen beschikbaar.

Contactpersoon voor vragen

Gwen Noteborn gcm.noteborn@maastrichtuniversity.nl  

Stimuleringsregeling open en online onderwijs

Dit is een project uit ronde 2019 van de stimuleringsregeling open en online onderwijs.