Webinar: Gebruikers in je dienst identificeren

Gebruikers die via SURFconext bij een door jou geleverde dienst inloggen, hou je uit elkaar met een identifier: een tekenreeks die gebruikers identificeert. Daarnaast krijgen gebruikers attributen mee die hen verder kunnen identificeren. In dit webinar (gehouden op 26 juni 2018) leggen we uit welke identifiers je kunt kiezen.

logo SURFconext grijs canvas

Verder lezen

Meer weten over dit onderwerp?

Vragen? Mail naar support@surfconext.nl.

SURFconext werkt privacybewust

De authenticatie- en autorisatiedienst SURFconext is privacybewust opgebouwd. Als jij een dienst levert en gebruikers loggen via SURFconext in bij jouw dienst, verwerken we zo min mogelijk persoonsgegevens en geven we het liefst ook zo min mogelijk persoonsgegevens door aan jou als dienstaanbieder. Zo helpen we je te voldoen aan privacywetgeving, zoals de AVG. Maar natuurlijk heb je wel bepaalde gebruikersinformatie nodig om te zorgen dat je dienst kan functioneren.

Programma

In dit webinar:

  • stellen we de vraag of het voor jouw dienst noodzakelijk is om verschillende gebruikers van elkaar te kunnen onderscheiden.
  • leggen we uit waarom je geen naam, e-mailadres of andere direct herleidbare gegevens nodig hebt om gebruikers toch uit elkaar te houden.
  • besteden we aandacht aan verschillende attributen waarmee je (indien noodzakelijk!) toch persoonlijke gegevens over gebruikers krijgt, zoals de schacPersonalUniqueCode, de eduPersonPrincipalName en het uid.

Voor wie?

Het webinar is vooral bedoeld voor dienstaanbieders die aangesloten zijn of willen worden op SURFconext en dus ook voor verschillende instellingen die zelf diensten (willen) aansluiten op SURFconext. Het webinar is met name interessant voor software-ontwikkelaars, IT-architecten, dienst-verantwoordelijken (zoals productmanagers), privacyofficers en securityofficers.

Bekijk meer webinars