Webinar: What’s next @ SURFconext 2018-2019

In het webinar What’s next @ SURFconext (gehouden op 18 december 2018) kijken we terug op de ontwikkelingen van het afgelopen jaar rond SURFconext en blikken we vooruit op 2019.

logo SURFconext grijs canvas

Terugblik

Het jaar 2018 bracht veel moois, zoals een loginrecord en nieuwe functionaliteiten waar we in het webinar op ingaan:

 • Het SURFconext Dashboard heeft een aantal nieuwe functies gekregen. We lichten de belangrijkste toe.
 • Ook aan de achterkant hebben we verbeteringen doorgevoerd. De managementomgeving heeft een upgrade gekregen en is nu beveiligd met tweefactorauthenticatie.
 • Last but not least: SURFconext is bij een security-audit zeer positief beoordeeld op tal van beoordelingscriteria.

Storingen

Maar SURFconext had ook te maken met enkele storingen:

 • In februari hebben we 2 releases uitgevoerd waarna een klein deel van de gebruikers niet meer kon inloggen via SURFconext. We vertellen hoe we hier mee om zijn gegaan en hoe we onze procedures hebben aangepast om dit te voorkomen.
 • Ook hebben we te maken met DDoS-aanvallen. In dit webinar vertellen we wat we daarvan hebben geleerd en welke maatregelen we hebben genomen.

Vooruitblik

En we kijken natuurlijk vooruit, want in 2019 maken we SURFconext nóg beter:

 • Zo wordt het mogelijk om nieuwe diensten in 1 dag aan te sluiten op SURFconext.
 • We maken het inloggen robuuster. Hierdoor zullen gebruikers (nog) minder vaak een foutmelding krijgen tijdens het inloggen.
 • Ook willen we SURFconext nog meer redundant maken door de infrastructuur uit te breiden met een locatie in de publieke cloud (via SURFcumulus).

Voor wie?

Dit webinar is vooral interessant voor instellingen die SURFconext gebruiken, maar is ook relevant voor andere partijen die met SURFconext te maken hebben, zoals dienstaanbieders.

De informatie is vooral gericht op medewerkers die op een of andere manier betrokken zijn bij instellingskeuzes over SURFconext, bijvoorbeeld:

 • SURFconext-verantwoordelijken
 • projectleiders
 • managers

Verder lezen

Meer weten over dit onderwerp?

Vragen? Mail naar support@surfconext.nl.

Bekijk meer webinars