Wedstrijd location-based services

In juni lanceerde SURF een wedstrijd rondom location-based services (LBS). Hoe kunnen we location-based services inzetten om het onderwijs en onderzoek te verbeteren? Studenten, start-ups en andere geïnteresseerden konden t/m 6 augustus voorstellen indienen. Er zijn 46 voorstellen ingezonden. Bekijk hieronder de top 5.

Studenten aan tafel met verschillende devices

Beoordeling in 2 rondes

Een jury van SURF-medewerkers heeft de 46 voorstellen in 2 rondes beoordeeld. In de eerste ronde is door 3 juryleden gekeken naar originaliteit, impact, haalbaarheid en de uitwerking van het concept. Vervolgens hebben zij met 2 andere juryleden de top 5 bepaald op basis van een shortlist.

Top 5

1: Grip op je studie!

In deze app kunnen studenten een analyse maken van hun studiegedrag. In grafieken wordt inzichtelijk gemaakt hoeveel uur de student in de studie steekt, en hoe deze uren verdeeld zijn. Dit kan bijvoorbeeld vergeleken worden met het gemiddelde van studiegenoten.

2: Brain-Umatch

Concept waarbij studenten die meer kennis en ervaring hebben rondom bepaalde lesstof gekoppeld worden aan studenten die ondersteuning vragen. Met behulp van location-based services kunnen zij elkaar vinden.

3: BIL

Visueel uitgewerkt concept met allerlei toepassingen die gecombineerd het leven van de student op de campus veraangenamen. Je kunt hierbij denken aan een functie om een beschikbare studieplek te vinden. Je krijgt een herinnering als je volgens je rooster nog moet reizen naar je studieplek, en je kunt andere studenten bereiken voor bijvoorbeeld hulp.

4:  KnowHow

App waarbij studenten, onderzoekers en docenten een hulpvraag kunnen insturen. De app koppelt hen aan een expert die bereid is te helpen. Als expert krijg je credits, die je bijvoorbeeld kunt gebruiken voor printtegoed of koffie.

5: De samenloop van omstandigheden

Location-based services inzetten om analyses te maken over het verloop van ontruimingsoefeningen, zodat deze verbeterd kunnen worden.

Toepassingen uitwerken

Op dit moment werken we aan 2 LBS-pilots waarbij 3 toepassingen worden getest: routebegeleiding door gebouwen, indoornavigatie en het lokaliseren en traceren van personen en objecten. We willen hiernaast één of meer van de winnende concepten gebruiken voor het testen van andere concrete toepassingen. In overleg met onderwijs- en onderzoeksinstellingen bepalen we welk idee/welke ideeën we hiervoor inzetten.