Weerbaarheid tegen cyberaanvallen vergroot voor onderwijs en onderzoek

Met de komst van het SURF Security Operations Centre (SURFsoc) zijn SURF-leden beter bestand tegen cyberaanvallen op hun ICT-infrastructuur. De nieuwe dienst komt voort uit wensen van de hele onderwijs- en onderzoekssector.

Versterkende onderdelen

SURFsoc bestaat uit verschillende onderdelen, die elkaar ook versterken:
•    Security Incident en Event Management (SIEM)
•    Advies over use casegebruik en use casemanagement
•    Kennisdeling op securitygebied
•    Vulnerability Scanning

"Als coöperatie sturen we op vraagbundeling. We bundelen de wensen van de hele onderwijs- en onderzoeksector, verkennen vervolgens de mogelijkheden en komen zo tot een dienst die voor alle leden relevant is. SURFsoc is hier een prachtig voorbeeld van”
Hans Louwhoff, COO SURF

Versterking van de bestaande samenwerking

Met een gezamenlijk SOC versterken instellingen de bestaande samenwerking op het gebied van informatiebeveiliging. Door het onderbrengen van SURFsoc bij SURF is er één aanspreekpunt voor gezamenlijke diensten rondom het detecteren en voorkomen van beveiligingsincidenten. Zo kan kennis bovendien makkelijker gedeeld worden tussen instellingen. De dienst monitort 24/7 op cyberdreigingen en mogelijke aanvallen in inbraken op de ICT-infrastructuur van aangesloten instellingen.