Wetenschappelijke publicaties feedback aan studenten

Data uit het SURF-project ONBETWIST zijn gebruikt in verschillende onderzoeken. De resultaten zijn gepubliceerd in een aantal artikelen. Uit alle onderzoeken komt naar voren dat digitaal toetsen essentieel is voor directe feedback aan studenten.

 

Twee studentes kijken samen naar een laptop

De belangrijkste conclusies zijn:

 1. Het herhaald gebruik van formatieve, diagnostische toetsen biedt essentiële feedback voor de optimale aansturing van individueel leren. 

  Uit: Dirk Tempelaar, Boudewijn Kuperus, Hans Cuypers, Henk van der Kooij, Evert van de Vrie & André Heck, The Role of Digital, Formative Testing in e-Learning for Mathematics A Case Study in the Netherlands, in Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento. (RUSC. Universities and Knowledge Society Journal), Vol. 9, No 1, Januari 2012 
   

 2. Het gebruik van formatieve, diagnostische toetsen biedt essentiële feedback voor de optimale aansturing van individueel leren. 

  Uit: Dirk Tempelaar, Hans Cuypers, Evert van de Vrie, Henk van der Kooij & André Heck, Toetsgestuurd leren en learning analytics, Onderwijs Innovatie, september 2012. 
   

 3. Learning analytics (onder andere van data uit formatieve toetsen) bieden studenten veel informatie die ze kunnen gebruiken om hun persoonlijke leeromgeving zoveel mogelijk aan te passen aan hun sterke en zwakke punten. 

  Uit: Dirk Tempelaar, Hans Cuypers, Evert van de Vrie, Henk van der Kooij & André Heck, Toetsgestuurd leren en learning analytics, Proceedings LAK '13, April 08 12 2013, Leuven, Belgium. 
   

 4. Vanuit het perspectief van learning analytics kunnen bepaalde data belangrijke en onafhankelijke voorspellers van leergedrag zijn. Dat maakt effectieve individuele feedback mogelijk. 

  Uit: Dirk Tempelaar, Bart Rienties, Bas Giesbers, Hans Cuypers, Evert van de Vrie, Henk van der Kooij & André Heck, Student profiling in blended learning: relevance for learning analytics(maart/april 2013).