Whitepaper De businesscase van digitaal toetsen

Ga je zelf aan de slag met een businesscase van digitaal toetsen? In deze whitepaper lees je een indicatie van kosten en baten die je tegenkomt wanneer je start met digitaal toetsen.

Studenten achter pc

Financiële én kwalitatieve overwegingen

Je maakt met een businesscase niet alleen een financieel besluit. Juist zaken als als kwaliteitsverbetering zijn erg belangrijk, terwijl dat niet direct voor meer inkomsten zorgt. Met een businesscase maak je een geïnformeerde afweging tussen kosten en baten.

Grootschalig digitaal toetsen

Grootschalig digitaal toetsen kost veel geld. Denk aan de kosten voor software, een toetszaal, de ondersteuningskosten van digitaal toetsen en de kosten van toetsvraagontwikkeling. De getallen in de whitepaper zijn afkomstig uit actuele businesscases. Daarnaast hebben maken we gebruik van andere stukken van hogeronderwijsinstellingen in Nederland. De getallen geven een indicatie van de kosten van grootschalig digitaal toetsen.

Download de whitepaper