Whitepaper: hoe data de kwaliteit van het hoger onderwijs kunnen verbeteren

Wat is de potentie van learning analytics voor het Nederlandse hoger onderwijs? Waar hebben studenten en docenten echt wat aan? In deze whitepaper lees je de didactische, juridische, ethische en technische uitdagingen, samen met praktijkvoorbeelden. Je vindt ook tips voor docenten en instellingen die data in het onderwijs willen gebruiken.

student achter laptop op de bank

Meer grip op online studiegedrag

Met learning analytics heb je als docent meer grip op online studiegedrag, zodat je studenten kunt ondersteunen en uitval voorkomen. Daarnaast helpt learning analytics bij het verbeteren van online materiaal. Data over hoe vaak, hoe lang, wanneer en hoe materiaal wordt gebruikt, geven inzicht in de vraag of het materiaal wel doet waarvoor het is bedoeld. Eigenlijk is learning analytics een logisch gevolg van online onderwijs. Het is een middel om zicht te krijgen op wat er online gebeurt.

Nieuwe inzichten na experimenten

In de whitepaper vind je de didactische, juridische, ethische en technische uitdagingen en de mogelijke impact op het onderwijs. We laten zien hoe nieuwe inzichten leiden tot het inslaan van een nieuwe richting, met meer mogelijkheden voor ethisch datagebruik. Met praktijkvoorbeelden beschrijven we wat Nederlandse en Belgische hogeronderwijsinstellingen na een paar jaar van experimenteren zien als de belangrijkste meerwaarde. Daarnaast geven we tips om te starten met het gebruik van data in het onderwijs, en tips voor instellingen die de experimentele fase zijn ontstegen en learning analytics willen opschalen.

Samenwerken en kennis delen

Om substantiële stappen te zetten met datagebruik in het Nederlandse hoger onderwijs is de zone ‘Veilig en betrouwbaar benutten van studiedata’ van het Versnellingsplan onderwijsinnovatie met ict in het leven geroepen. Ook de SIG Learning analytics speelt een belangrijke rol bij de kennisdeling onder de instellingen.