XR terminologie

De termen die in deze uitgave gebruikt worden staan op deze pagina uitgelegd.

Immersieve technologie

Immersieve technologie omvat nieuwe manieren om toepassingen, inhoud en ervaringen te creëren, weer te geven en op elkaar in te laten werken. Hierbij worden de virtuele inhoud en de fysieke omgeving voor de gebruiker op een natuurlijke en vanzelfsprekende wijze geïntegreerd.   

Virtual Reality (VR)

VR is een technologie waarbij een virtuele of 3D-gesimuleerde wereld wordt gecreëerd waar de gebruiker met een VR-bril/headset en handcontrollers zich volledig in kan onderdompelen. VR wordt onder meer gebruikt voor entertainment, training & simulatie, onderwijs en onderzoek.

Augmented Reality (AR)

AR vult de werkelijkheid aan met een computergegenereerde digitale laag. Dit kan visueel, auditief, haptisch (tastzin) of olfactorisch (geur) zijn of een combinatie hiervan. AR wordt gebruikt via een smartphone, een tablet of een speciale AR-bril of -headset.

Diminished Reality (DR)

De tegenhanger van AR is DR. Hier voeg je niet iets toe aan de werkelijkheid, maar haal je er juist iets af. Bijvoorbeeld om te zorgen dat de gebruiker minder wordt afgeleid.   

Mixed Reality (MR)

MR combineert de echte en de virtuele wereld om een nieuwe omgeving te creëren. Fysieke en digitale objecten bestaan hierin naast elkaar en hebben interactie in real time.

Metaverse

Metaverse is een online wereld waarin mensen, die zich op verschillende plekken in de echte wereld bevinden, elkaar kunnen ontmoeten via hun virtuele dubbelgangers: avatars. Metaverse is een volgende stap in de ontwikkeling van het internet waarin alle aspecten van het online leven worden geïntegreerd in één enkele virtuele realiteit.

Digital Twin (DT)

Een DT is een model van de werkelijkheid in de vorm van een virtuele representatie inclusief fysieke objecten, processen, relaties en gedrag. Een DT is de brug tussen de fysieke en de virtuele wereld en wordt onder meer gebruikt  om bedrijfsprocessen te verbeteren, risico’s te verminderen, efficiëntie te optimaliseren en uitkomsten te voorspellen.

Artificiële intelligentie (AI)

AI of kunstmatige intelligentie is de mogelijkheid van een machine om mensachtige vaardigheden te laten zien op het gebied van zaken als leren, plannen, praten, schrijven en andere creatieve uitingen. .

Internet of Things (IoT)

Het IoT is het geheel aan apparaten (dingen) dat via internetverbindingen is aangesloten en gegevens uitwisselt met andere apparaten of systemen. IoT is een nieuwe technologische fase waarin het internet niet alleen door mensen wordt gebruikt, maar ook door apparaten, zelf zonder dat er sprake is van menselijke inmenging. 

Chatbot en ChatGPT

Een chatbot, een samenvoeging van de woorden chat en robot, is een geautomatiseerde gesprekspartner die op allerlei websites wordt gebruikt. ChatGPT, een prototype van een chatbot met AI, is gespecialiseerd in het voeren van gesprekken met een menselijke gebruiker.