Zelfbeoordelingsinstrument toetskennis 'Bewust en bekwaam toetsen’

Het zelfbeoordelingsinstrument maakt lerarenopleiders bewust van hun ontbrekende kennis over diverse toetsgerelateerde onderwerpen. Het instrument geeft bij ieder antwoord op een toetsvraag feedback en stimuleert om aanvullende informatie te zoeken.

 

Een lege zaal waar digitaal getoetst wordt

Zelfbeoordelingsinstrument

Vier hogeronderwijsinstellingen hebben een zelfbeoordelingsinstrument voor toetskennis bij lerarenopleiders ontwikkeld. Het instrument geeft feedback over ontbrekende kennis en literatuurverwijzingen. Uit onderzoek blijkt dat het instrument ontwikkeling van toetskennis stimuleert en lerarenopleiders het instrument zinvol vinden.

Toetskennis zelf beoordelen

Het instrument op toetsbekwaamheid.nl bestaat uit:

  1. Kennistoets met 18 vragen over diverse toetsgerelateerde onderwerpen, verdeeld over vier niveaus: 1. toetstaken of items, 2. toetsinstrumenten, 3. toetsprogramma's en 4. toetsbeleid. Hiervoor heeft u inloggegevens nodig. Deze kunt u aanvragen via e-mail info@bewustenbekwaamtoetsen.nl.
  2. Korte tests over diverse toetsbegrippen en verschillende toetsleerdoelen.

Validiteit van het instrument

Het instrument is ontwikkeld als onderzoeksinstrument. Het is daarom geen volledig doorontwikkeld product. Het instrument bevat toetsen gespreid over het hele domein, maar is niet volledig dekkend. Een uitspraak over de kennis van docenten is een indicatie en kan uitsluitend formatief, als zelfbeoordeling, gebruikt worden. De uitslag biedt de gebruiker de mogelijkheid om te reflecteren op zijn kennis.

Het instrument is ontwikkeld binnen het SURF-onderzoeksproject 'Bewust en bekwaam toetsen'.