Zo verhoog je ict-bekwaamheid onder docenten

Ict-bekwame docenten zijn een voorwaarde voor innovatie in het onderwijs. Onderzoekers Ineke Lam en Riekje de Jong van de Universiteit Utrecht geven je 7 aanbevelingen voor het verbeteren van ict-bekwaamheid bij docenten.

Docent in gesprek met student

Ict-docentprofessionalisering

We hebben de Universiteit Utrecht gevraagd te onderzoeken hoe ict-docentprofessionalisering is georganiseerd in het Nederlandse hoger onderwijs. Het resultaat was het onderzoek rapport inventarisatie ict docentprofessionalisering. In het onderzoek bespreken zij onder andere best practices van de Hogeschool van Amsterdam en de Open Universiteit. 

Aanbevelingen

Ze stelden uit alle best practices 7 aanbevelingen samen:

  1. Richt je op onderwijsontwikkeling met ict, niet op het verwerven van ict-vaardigheden
  2. Het werkveld vraagt om ict-vaardige studenten en daarom ook om ict-vaardige docenten
  3. Creëer ruimte om te experimenteren
  4. Zorg voor ondersteuning vanuit meerdere disciplines
  5. Een up-to-date portfolio voor de onderwijskwalificatie (BDB/BKO) bevat ict-geïntegreerd onderwijs
  6. Organiseer professionalisering zoveel mogelijk op decentraal niveau
  7. Formuleer een onderwijsvisie als verbindend beleidskader

In de downloadbare paper lees je een uitgebreide versie van de aanbevelingen. Daarnaast komen de best practices uiteraard ook aan bod. 

Meer informatie