Zoekportaal met groot aanbod van open leermaterialen

SURF werkt aan een zoekportaal waarin je als docent of student open leermaterialen kunt delen en zoeken. Op 1 plek vind je daar een groot en gevarieerd aanbod van digitale leermaterialen. Achter de schermen zorgen de repositorydienst SURFsharekit en de zoekmachine Edurep voor het publiceren en makkelijk doorzoekbaar maken van de materialen.

Studenten in bibliotheek achter computer

Innovatie open leermaterialen

Hoe maken we het zoeken naar open leermaterialen makkelijker en efficiënter? SURF wil het gebruik van open leermaterialen in het Nederlandse onderwijs stimuleren. Daarom verkennen we de technische mogelijkheden om het delen, zoeken en beoordelen ervan makkelijker en efficiënter te maken.

Delen: SURFsharekit en Edurep

Om leermaterialen te delen via het zoekportaal moeten docenten eerst hun leermaterialen uploaden in de repositorydienst SURFsharekit. De metadata van de bestanden worden door de Nederlandse zoekmachine voor digitale leermaterialen, Edurep, verzameld en doorzoekbaar gemaakt. Na publicatie worden de leermaterialen in het zoekportaal getoond en zijn ze makkelijk vindbaar.

SURF werkt, in samenwerking met Kennisnet, aan continue doorontwikkeling van SURFsharekit en Edurep om het delen, zoeken en vinden van open leermaterialen te verbeteren. Zo ontwikkelen we vakvocabulaires die de belangrijkste vak- of eindtermen van een vakgebied beschrijven. Na het uploaden kan een gebruiker geautomatiseerd trefwoorden toekennen en deze in het zoekportaal als zoektags terugvinden.

Leermaterialen Icoon Pilot

Zoeken: onderzoek naar slimme technologieën

Hoe vinden studenten en docenten leermaterialen die passen bij hun eigen onderwijsbehoeften? Slimme technologieën, zoals machine learning (spraak- en beeldherkenning), full text search en linked open data, zijn nodig om grote collecties te structureren, te analyseren en doorzoekbaar te maken voor de gebruiker. Samen met de werkgroep Bibliotheken open en online onderwijs en special interest group Open Education, onderzoekt SURF oplossingen voor deze uitdagingen. Lees meer over de uitkomsten van deze verkenningen.

Blog van Jelmer de Ronde (SURF)

Jelmer de Ronde

Hoe kunnen full text search en machine learning helpen bij het delen en zoeken van open leermaterialen? Lees zijn blogpost voor het antwoord op deze vraag.

Full text search

In 2019 voeren we een gebruikersonderzoek uit waarbij we studenten en docenten laten testen met 2 verschillende testopstellingen: zoeken op basis van metadata en full text search. Daarmee willen we de volgende vragen beantwoorden: Wat is de meerwaarde van full text search in vergelijking met het doorzoeken van metadata? Welke metadata zijn onmisbaar voor de docent en student bij het zoeken en/of beoordelen van open leermateriaal?

Testset uitbreiden

We willen in 2019 de testset van open leermaterialen uitbreiden. Hoe meer bestanden doorzocht worden met de zoekindex, hoe beter we de basisinfrastructuur kunnen optimaliseren voor de diverse vormen van open leermaterialen. Mogelijk breiden we de basisinfrastructuur in de toekomst uit met microservices om meer typen leermaterialen te analyseren. Dat zouden bijvoorbeeld machine-learningcomponenten kunnen zijn voor beeldherkenning of het automatisch samenvatten van materialen. Daarmee wordt de zoekinfrastructuur stap voor stap slimmer. 

Beoordelen van leermaterialen: verkenning naar keurmerkapplicatie

Het toekennen van een keurmerk kan helpen bij het beoordelen van leermaterialen Een keurmerk is een instrument van en voor vakcommunity’s en laat vakgenoten zien dat het gevonden leermateriaal van goede kwaliteit is. In 2019 verkent SURF, in samenwerking met Kennisnet, de mogelijkheid om een service aan te bieden, waarmee gebruikers een online keurmerk (semi-)automatisch kunnen toekennen.

Lees meer over de pilot Kwaliteit van open leermaterialen