Zoekportaal voor open leermaterialen

SURF ontwikkelt een landelijke infrastructuur waarin docenten en studenten open leermaterialen kunnen delen en zoeken. Om de drempel te verlagen, proberen we dit zo makkelijk mogelijk te maken. SURF onderzoekt daarom slimme technieken die het delen en vinden van open leermaterialen vergemakkelijken.

Studenten in de bibliotheek achter computers

Ontwikkeling zoekportaal

SURF ontwikkelt een zoekportaal dat open leermateriaal van en voor hogeronderwijsinstellingen vindbaar maakt vanaf 1 plek. De open leermaterialen staan verspreid opgeslagen op verschillende repositorysystemen van Nederlandse hogeronderwijsinstellingen. In het voorjaar van 2019 komt dit zoekportaal beschikbaar als bètadienst.

Metadatering

Metadatering is de belangrijkste methode om materiaal vindbaar te maken en te kunnen verbinden aan vergelijkbaar of aanvullend materiaal. Het zoekportaal maakt daarom gebruik van Edurep, de Nederlandse zoekmachine voor digitale leermaterialen. Edurep is een harvester: de zoekmachine verzamelt de metadata van de bestanden die staan opgeslagen op verschillende repository’s en maakt de metadata doorzoekbaar.

De metadata worden ingevoerd door een medewerker van een onderwijsinstelling, bijvoorbeeld een docent of informatiespecialist. Als metadata automatisch uit een bestand worden getrokken, of als slimme software in staat is om op basis van de inhoud van het bestand metadata te genereren, scheelt dit de docent een aanzienlijke hoeveelheid tijd. Dat vergroot de kans dat er meer leermaterialen worden gedeeld en hergebruikt.

Gebruikersonderzoek

In 2019 voeren we een gebruikersonderzoek uit waarbij we studenten en docenten laten testen met twee verschillende testopstellingen: zoeken op basis van metadata en full text search. Daarmee willen we de volgende vragen beantwoorden:

  • Wat is de meerwaarde van full text search in vergelijking met het doorzoeken van metadata?
  • Welke metadata zijn onmisbaar voor de docent en student bij het zoeken en/of beoordelen van open leermateriaal?

Testset uitbreiden

We willen in 2019 de testset van open leermaterialen uitbreiden. Hoe meer bestanden doorzocht worden met de zoekindex, hoe beter we de basisinfrastructuur kunnen optimaliseren voor de diverse vormen van open leermaterialen. Mogelijk besluiten we in de toekomst de basisinfrastructuur uit te breiden met microservices die nodig zijn om meer typen leermaterialen te analyseren. Dat zouden bijvoorbeeld machine learning componenten kunnen zijn voor beeldherkenning of het automatisch samenvatten van materialen. Daarmee wordt de zoekinfrastructuur stap voor stap een stukje slimmer.  

Onderwijsrepositories en het open publiceren en vindbaar maken van leermateriaal

Rond onderwijsrepository’s zijn verschillende vraagstukkenen, daarom doen we dit jaar eerst een verkenning naar hoe de instellingen omgaan met repository's, metadateren en standaarden. Vervolgens ontwikkelen we een stappenplan over open publiceren en vindbaar maken van leermaterialen. Daarin beschrijven we de onder andere de randvoorwaarden waar een repositorysysteem aan moet voldoen om leermaterialen te uploaden vanuit een digitale leeromgeving. Om materialen zo publiekelijk toegankelijk en vindbaar te maken via het zoekportaal voor open leermaterialen.

Meer informatie