Zoekportaal met groot aanbod van open leermaterialen

SURF werkt aan een zoekportaal waarin je als docent of student open leermaterialen kunt delen en zoeken. Op 1 plek vind je daar een groot en gevarieerd aanbod van digitale leermaterialen. Achter de schermen zorgen de repositorydienst SURFsharekit en de zoekmachine Edurep voor het publiceren en makkelijk doorzoekbaar maken van de materialen.

Studenten in bibliotheek achter computer

Doe mee aan de pilot Zoekportaal voor open leermaterialen

We zoeken instellingen die stappen willen zetten om collecties van open leermaterialen online beschikbaar te maken via het zoekportaal voor open leermaterialen. Wil je dit uitproberen in je eigen onderwijspraktijk en bijdragen aan de ontwikkeling van het zoekportaal? Meld je dan aan voor de pilot Zoekportaal voor open leermaterialen!

Wat gaan we doen?

In deze SURF-pilot maken we gebruik van de repositorydienst SURFsharekit om de nieuwe leermaterialen op te slaan. Het is belangrijk dat de materialen van goede kwaliteit zijn en voor de vindbaarheid moeten ze met de juiste metadata worden opgeslagen. SURFsharekit is gekoppeld aan het nieuw ontwikkelde zoekportaal, zodat open leermaterialen digitaal toegankelijk en vindbaar worden. In het zoekportaal kunnen docenten gemakkelijk leermaterialen zoeken, vinden en gebruiken voor hun eigen onderwijs.

Experimenteren met het delen, zoeken, vinden en gebruiken van open leermaterialen in je eigen onderwijspraktijk

Heeft jouw onderwijsinstelling een collectie digitale leermaterialen die gedeeld mag worden? Doe dan mee aan deze pilot. Je kunt tussen september 2019 en december 2020 onderzoeken hoe het is om leermaterialen te ontsluiten én in de eigen onderwijspraktijk te gebruiken. Daarvoor krijg je toegang tot onze pilotomgeving.

Ook voor samenwerkingsverbanden van meerdere hogeronderwijsinstellingen (bijvoorbeeld een vakcommunity) is het interessant om mee te doen aan deze pilot. Zowel SURFsharekit als het zoekportaal zijn ontworpen om aan instellingsoverstijgende collecties te werken.

Begeleiding voor deelnemers aan de pilot

Tijdens de pilot hebben deelnemers toegang tot SURFsharekit en het zoekportaal voor open leermaterialen. Vanuit SURF ontvangen ze begeleiding op maat. Dit kan begeleiding zijn bij technische vraagstukken, maar ook organisatorische vraagstukken zoals kwaliteitsborging en metadatering van de open leermaterialen.

Deelnemer aan de pilot - Universiteitsbibliotheek van VU Amsterdam

Sylvia Moes

'Het zou mooi zijn als onze docenten vanuit hun eigen leeromgeving materialen delen en andermans materiaal vinden.'

Sylvia Moes: ‘Wij geloven in een landelijke infrastructuur voor het delen van open leermaterialen. We werken graag samen met SURF aan de doorontwikkeling, omdat we de noodzaak zien om het voor docenten zo makkelijk mogelijk te maken om materialen te delen en te vinden. In de pilot verkennen we het traject om dit vorm te geven. We willen experimenteren om functionaliteiten van het zoekportaal te integreren in Canvas. Zo sluiten we beter bij de workflow van de docent. Daarnaast experimenteren we met spraaktechnologie om de open videomaterialen die wij beschikbaar stellen beter doorzoekbaar te maken.’

Doe mee met de SURF-pilot Zoekportaal voor open leermaterialen

Heb je ook interesse in de pilot of wil je meer informatie, neem dan contact op met jenny.dewerk@surf.nl

Aanmelden

Wil jouw instellingen meedoen met de pilot? Stuur je casusbeschrijving naar openleermaterialen@surf.nl (zie voorwaarden hieronder). SURF neemt vervolgens contact op om de details van deelname af te stemmen. Instellingen kunnen op elk gewenst moment binnen de pilotperiode (september 2019 - juni december 2020) instappen.

SURF organiseert ongeveer één keer per drie maanden een bijeenkomst van een dagdeel waarin kennis en ervaringen worden gedeeld door de deelnemers. We sluiten af met een slotbijeenkomst.

Voorwaarden voor deelname

 • De pilotperiode is september 2019 tot en met december 2020.
 • Deelname aan de SURF-pilot Zoekportaal voor open leermaterialen is voor instellingen die bij SURF zijn aangesloten.
 • De pilotdeelnemers krijgen tijdens de pilotperiode:
  • Toegang tot SURFsharekit (pilotlicentie) en het zoekportaal voor open leermaterialen.
  • Begeleiding op maat vanuit SURF. De specifieke begeleiding hangt af van de casus die wordt ingebracht door de onderwijsinstelling.
 • De pilotdeelnemers zorgen voor:
  • Een collectie open leermaterialen die via de pilotomgeving van SURF ontsloten wordt onder een Creative Commons licentie
  • Voldoende betrokkenheid van gebruikers uit de eigen onderwijsinstelling, zoals docenten, informatiespecialisten en eventueel studenten.
  • Een casusbeschrijving en voldoende middelen (resources) om hun pilot uit te voeren (template casebeschrijving).
  • Ondertekende Pilotlicentie SURFsharekit bij start. 
 • Pilotdeelnemers brengen gedurende de pilot hun praktijk- en leerervaringen in en denken mee over de doorontwikkeling van de pilotomgeving. SURF bundelt de geleerde lessen.
 • In september 2019 start de SURF-pilot. Na afronding van de pilotperiode (december 2020) besluit SURF of het zoekportaal als dienst zal worden aangeboden. Als pilotdeelnemers na de pilotperiode gebruik wil blijven maken van SURFsharekit dan zijn daar licentiekosten aan verbonden. Als de instelling dit niet wil, levert SURF de collectie terug aan de instelling.