Visualisatie: meer inzicht in je data

Wij ondersteunen je bij het gebruik van diverse interessante visualisatiemogelijkheden. Denk aan het in beeld brengen van grote netwerken of vliegroutes van vogels. Met remote visualisatie bekijk je grote datasets op je eigen desktop zonder dat je de data naar je eigen computer hoeft te versturen.

Vrouw wijst op scherm met visualisatie van zeestromingen

Inzicht in je datasets

Vaak geeft een cijfermatige analyse van gegevens te weinig inzicht in je onderzoeksdata. Visualisatie geeft direct een beeld van de resultaten. Daardoor kun je opvallende verschijnselen in je data onderzoeken en de juistheid van de resultaten controleren. Ook kun je de resultaten op een inzichtelijke en aantrekkelijke manier presenteren.

Ondersteuning bij visualisatie van data

Wij ondersteunen je bij het gebruiken van diverse interessante visualisatiemogelijkheden, zoals 2D-geografische data, visualisatie van grote netwerken of interactieve visualisatie in een Jupyter notebook. Ook voor virtual en augmented reality kun je bij ons terecht. We ontwikkelen specifieke software voor al deze toepassingen.

Krachtige remote 3D-visualisatie

Steeds meer onderzoekers maken gebruik van parallelle high performance computing (HPC)-systemen, zoals de supercomputer Cartesius. Deze systemen leveren vaak zeer omvangrijke databestanden op. Je eigen laptop of pc is veelal niet krachtig genoeg voor het visualiseren van dit soort data. Voor interactieve visualisatie van grote 3D-datasets kun je onze visualisatiedienst op afstand gebruiken. Hierbij draait jouw visualisatieapplicatie op een van onze HPC-systemen, in plaats van op je eigen desktop.

Dit heeft een aantal voordelen:

  • Je hoeft de data niet naar jouw eigen computer te versturen, deze blijven op onze systemen staan. Alleen de resulterende visualisaties bekijk je - interactief - op je eigen desktop.
  • In sommige gevallen kun je gebruik maken van een groot aantal nodes en GPU’s, zodat je zeer omvangrijke datasets kunt visualiseren. Veel groter dan mogelijk is met een pc of laptop.
  • Wij beheren en optimaliseren diverse softwarepakketten voor visualisatie, zodat jij daar geen tijd aan hoeft te besteden.

Bekijk hoe de onderzoeksgroep Physics of Fluids van de Universiteit Twente visualisatie inzet om de dynamiek van vloeistoffen te begrijpen:

Toegang aanvragen

De remote visualisatie-dienst is beschikbaar voor instellingen op het gebied van hoger onderwijs en onderzoek. Als onderzoeker kun je een aanvraag indienen bij SURF, of op basis van een bestaand contract via je instelling toegang krijgen tot deze dienst. Andere onderzoeksinstellingen of –afdelingen kunnen bij SURFsara een offerte aanvragen.

Toegang via SURF voor individuele onderzoekers

Ben je een (wetenschappelijk) onderzoeker aan een instelling die lid is van SURF, een NWO-instituut of een KNAW-instituut? Dan kun je via een individuele aanvraag bij SURF kosteloos toegang krijgen. Ga hiervoor naar het SURFsara-aanvraagformulier. We beoordelen je aanvraag op basis van (1) wetenschappelijke aspecten in relatie tot de gevraagde resources/capaciteit, en (2) technische haalbaarheid. Deze procedure duurt afhankelijk van de complexiteit 2-6 weken.

In alle publicaties die voortvloeien uit het werk dat je hebt gedaan op de nationale e-infrastructuur, vragen we je de volgende tekst te vermelden: "Dit werk is uitgevoerd op de Nederlandse nationale e-infrastructuur met steun van de coöperatie SURF."

Contract met je instelling

Het is mogelijk een contract af te sluiten op basis van het totale gewenste of ingeschatte gebruik van je instelling. Het is dan niet nodig voor onderzoekers binnen de instelling om individuele aanvragen in te dienen, want de rekencapaciteit is dan on-demand beschikbaar. De tarieven hangen af van de omvang van de bundel aan rekencapaciteit die de instelling nodig heeft. Heeft je instelling nog geen lopend contract voor deze dienst? Neem dan contact op met je lokale ICT-dienst of met SURFsara via info@surfsara.nl.

Voor mkb en industrie

Ook het bedrijfsleven heeft toegang tot de infrastructuur en expertise van SURFsara. Om innovatie bij het mkb en de industrie in Nederland te stimuleren werken  we samen met het ministerie van Economische Zaken en participeert SURF in publieke-private samenwerkingen. Deze samenwerkingen maken het voor innovatief Nederland mogelijk om een pilot uit te voeren. Daarmee krijgen bedrijven inzicht in de mogelijkheden van grootschalige rekenkracht of dataverwerking voor onder andere simulaties, modellering, data science en machine learning. SURFsara stelt hiervoor haar expertise met de e-infrastructuur ter beschikking. Neem voor meer informatie contact op met SURFsara via info@surfsara.nl.

Ondersteuning en advies

Wij ondersteunen je bij het gebruik van onze systemen en de bijbehorende software:

  • Je kunt in onze gebruikersdocumentatie online handleidingen raadplegen met onder andere suggesties voor een betere performance.
  • We geven advies op maat over het ontwikkelen en integreren van specifieke visualisatiemethodes en applicaties, of over grootschalige parallelle visualisaties.
  • We geven regelmatig trainingen over het visualiseren van onderzoeksdata. Bekijk het actuele aanbod in de agenda.

Contact

Meer weten over de mogelijkheden? Neem contact met ons op: visualization@surfsara.nl.

Dit is een optionele SURF-dienst.