Annuleringsvoorwaarden SURF-events

Voor zowel kosteloze als betaalde bijeenkomsten hebben wij een aantal annuleringsvoorwaarden.

Voor kosteloze bijeenkomsten

Inschrijven voor een kosteloze bijeenkomst is niet vrijblijvend. Het aantal deelnemers per bijeenkomst is meestal beperkt. Op basis van je inschrijving worden mogelijk andere deelnemers geweigerd, omdat het maximum aantal plaatsen bereikt is. Als je niet kunt deelnemen aan een bijeenkomst waarvoor je je al hebt ingeschreven, vragen wij je daarom vriendelijk ons daarvan tijdig op de hoogte te stellen. Dat kan via events@surf.nl of +31 88 787 30 00.

Voor betaalde bijeenkomsten

Annulering of wijziging van je inschrijving kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail. Tot 3 weken vóór aanvang van de bijeenkomst kun je kosteloos annuleren. Na het verstrijken van deze termijn is kosteloos annuleren niet meer mogelijk en wordt je bijdrage voor deze bijeenkomst in rekening gebracht. In geval van verhindering is het uiteraard wel mogelijk om een plaatsvervanger aan te wijzen die je plaats inneemt.