FAMEX: stimuleert procedurele kennis in een veranderende arbeidsmarkt

Door technologische en maatschappelijke ontwikkelingen is de rechtspraktijk sterk veranderd. Toekomstige juristen moeten niet alleen over juridische kennis beschikken, maar ook over procedurele kennis en 21st century skills. 

Studenten

Personen- en familierecht verlevendigen met acteurs

De Universiteit Maastricht nam het blok personen- en familierecht op de schop. In plaats van korte, eenzijdige casussen op papier, staan studenten nu in twee groepen een echtpaar bij in een complexe scheiding. 'We geven studenten op deze manier veel meer bagage bij het vak van familierecht jurist', vertelt Gwen Noteborn van de Universiteit Maastricht.

Lees de use case

Dit voorstel omvat een andere benadering van het rechtenonderwijs aan de hand van twee fictieve karakters. Het onderwijs volgt de levensloop van deze karakters en vertaalt die naar de rechtsgang.

Instelling

Maastricht University

Doel en doelgroep

Dit project heeft als doel een onderwijsmethodiek te ontwikkelen en evalueren die de studenten beter voorbereidt op de veranderende arbeidsmarkt. Daarbij wordt het onderwijs zo ingericht dat de ontwikkeling van procedurele kennis en 21st century skills op de voorgrond komen. Om dit te bewerkstelligen wordt het vak personen- en familierecht opnieuw vormgegeven, met nauwe betrokkenheid van het werkveld.

Uitgangspunt is een personificatie van het personen- en familierecht aan de hand van twee fictieve karakters. De studenten treden daarbij op als belangenbehartiger van deze karakters tijdens een fictieve levensloop. Het doel is om binnen de onderwijsperiode een van de karakters te begeleiden in de rechtsgang. Hiervoor wordt een hybride onderwijsmodule opgezet. Uiteindelijk verdedigen de studenten de cliënt voor een (fictieve) rechtbank.

De primaire doelgroep wordt gevormd door de studenten personen- en familierecht van de Universiteit Maastricht (100 per jaar). Maar de modules zijn ook beschikbaar voor andere wo- en hbo-opleidingen op dit gebied; landelijk gaat het om ongeveer 10.000 studenten per jaar. Bij andere instellingen is inmiddels al veel belangstelling voor dit project.

Resultaten

Het resultaat van het project is een Small Private Online Course (SPOC), FAMEX. De cursus bestaat uit 10-14 modules gebaseerd op de onderwerpen binnen het personen en familierecht. De SPOC wordt ingezet binnen het derdejaars vak personen- en familierecht.

Elke module bestaat uit kennisclips, minimaal één ‘real life’ videoclip opgenomen door acteurs, verschillende zelftoetsen, live sessies met (acteur-)cliënten, video’s met feedback van professionals en een discussieboard.

De cursus wordt binnen de projectperiode ten minste éénmaal (maar liefst twee maal) ingezet in het Maastrichtse onderwijs. De resultaten worden geëvalueerd en van de evaluatie wordt een rapportage gemaakt.

Ontwikkelde materialen

Het project gaat van start op 1 september 2021 en loopt tot 1 september 2023. Na de projectperiode wordt de cursus beschikbaar gesteld aan alle Nederlandse hogeronderwijsinstellingen via SURFsharekit.

Lees het artikel Acteurs inhuren om het onderwijs te verlevendigen.

Contactpersoon voor vragen

Dr. Gwen Noteborn, Universiteit Maastricht (gcm​.​noteborn​@​​maastricht​university​.​nl)

Stimuleringsregeling open en online onderwijs

Dit is een project uit ronde 2021 van de stimuleringsregeling open en online onderwijs.