Data management & processing

Endless amounts of data are becoming available these days. But how can you process, analyse and (re)use them safely and securely? Together with our members, we think about how to safely (re)use and process data for research data analysis.
Man achter computer met code
Neem contact op met Iza Witkowska

Iza Witkowska

Telefoonnummer

What if research data serve multiple purposes, and need to be stored in different places, when local facilities are not sufficient for this purpose? Erwin van Wieringen explains how SURF's Storage scale-out provides a suitable solution for RIVM.

Case study

SURF Communities

Regie op Data

Regie op data kan binnen onderwijs en onderzoek verschillende dingen betekenen. Vaak hangt een roep om regie samen met een bezorgdheid. Een bezorgdheid met betrekking tot data en de verantwoordelijkheden die data met zich meebrengen. Data zijn belangrijk, je moet daar iets voor regelen. Daarbij is het niet altijd duidelijk wat dat precies moet zijn en hoe je dat precies doet. Tal van initiatieven houden zich bezig met data-gerelateerde vraagstukken. Wat vaak ontbreekt, is een goed overzicht van de verschillende initiatieven en de samenhang daartussen. En juist omdat het vragen zijn die organisaties en sectoren overstijgen, is sterk de behoefte om dit overzicht wel te hebben. Volg of neem actief deel aan de community Regie op data. Hier leren we van elkaar en we blijven op de hoogte van wat er speelt. Zo ontstaat zicht op initiatieven en kunnen we hierop voortbouwen. Op die manier zijn we toekomstbestendig bezig
118 followers