Stimuleringsregeling Open en online onderwijs

Ict in het onderwijs biedt kansen voor innovatie en kwaliteitsverbetering. De minister van OCW stelt daarom dit jaar voor het laatst financiering beschikbaar via de stimuleringsregeling Open en online onderwijs, die SURF coördineert. Lees meer over de projecten uit de stimuleringsregeling.

Stimuleringsregeling open en online onderwijs
Stimuleringsregeling open en online onderwijs

13 nieuwe projecten voor open en online onderwijs gehonoreerd

In de 8e en laatste ronde van de stimuleringsregeling Open en online onderwijs stelt de minister van OCW 1,4 miljoen euro subsidie beschikbaar en heeft hiervoor 13 projectaanvragen gehonoreerd. 7 van deze projecten zijn gericht op online onderwijs. Voor het opzetten van vakcommunities voor open leermaterialen zijn 6 samenwerkingsprojecten gehonoreerd. .

Lees meer

camera neemt op

Het geneesmiddel van de week – hoe studenten leren van korte video’s

Hoe kunnen artsen in opleiding gestaag geneesmiddelenkennis opbouwen? In het project flipping the master gaat het om just-in-time onderwijs, activerende werkvormen en een efficiënter gebruik van de contacttijd. Een project waarmee het Erasmus MC de vernieuwing van de master geneeskunde een belangrijke impuls heeft gegeven. Zij schreven er een blog over

Lees de blog

AnatomyTOOL

Ruim 4000 leermaterialen over anatomie vrij hergebruiken via edusources

Dankzij de stimuleringsregeling open en online onderwijs is het project AnatomyTOOL ontwikkeld. Dit project biedt een ruime collectie anatomische beeld- en leermaterialen aan die te delen en hergebruiken zijn.

Lees meer

Stimuleringsregeling online onderwijs

Projecten online onderwijs

Bekijk de projecten van pijler online onderwijs die zijn ontwikkeld dankzij de Stimuleringsregeling open en online onderwijs.

 

 

Bekijk de projecten

Stimuleringsregeling open leermaterialen

Projecten leermaterialen delen en hergebruiken

Bekijk de projecten van pijler open leermaterialen die ontwikkeld zijn dankzij de Stimuleringsregeling open en online onderwijs.

 

 

Bekijk de projecten

Stimuleringsregeling open en online onderwijs

Projecten open en online onderwijs 2015 - 2017

Bekijk de projecten die hebben deelgenomen aan de stimuleringsregeling in 2015-2017. De projecten waren in deze periode vooral gericht op het ontwikkelen van online leermaterialen, cursussen en lespakketten.

Naar de projecten

Cover stimuleringsregeling Open en online onderwijs

Use cases pijler online onderwijs

Een aantal projecten uit de pijler open online onderwijs van de stimuleringsregeling open en online onderwijs zijn uitgewerkt in use cases. Bekijk deze mooie praktijkvoorbeelden en gebruik ze in jouw onderwijs.

 

Naar de use cases

Twee mannen samen kijkend naar scherm

Use cases pijler open leermaterialen

Zoek je praktijkvoorbeelden uit de pijler open leermaterialen van de stimuleringsregeling open en online onderwijs? Bekijk de pagina met mooie praktijkvoorbeelden en gebruik ze in jouw onderwijs.

 

Naar de uses cases

Open bibliotheek met hele hoge boekenwand en werkende studenten

Kennisontwikkeling open en online onderwijs

Dankzij de subsidie uit de stimuleringsregeling open en online onderwijs zijn er veel projecten ontwikkeld en is veel kennis opgedaan over open leermaterialen en online onderwijs.Deze zijn doorontwikkeld in producten of diensten. Lees hier meer over op de pagina's:

Kennis leermaterialen

Kennis online onderwijs