Stimuleringsregeling Open en online onderwijs

Ict in het onderwijs biedt kansen voor innovatie en kwaliteitsverbetering. De minister van OCW stelt daarom dit jaar voor het laatst financiering beschikbaar via de stimuleringsregeling Open en online onderwijs, die SURF coördineert. Lees meer over de projecten uit de stimuleringsregeling.

Stimuleringsregeling open en online onderwijs
Stimuleringsregeling open en online onderwijs

13 nieuwe projecten voor open en online onderwijs gehonoreerd

In de 8e en laatste ronde van de stimuleringsregeling Open en online onderwijs stelt de minister van OCW 1,4 miljoen euro subsidie beschikbaar en heeft hiervoor 13 projectaanvragen gehonoreerd. 7 van deze projecten zijn gericht op online onderwijs. Voor het opzetten van vakcommunities voor open leermaterialen zijn 6 samenwerkingsprojecten gehonoreerd. .

Lees meer

camera neemt op

Frocole- de app voor feedback en reflectie bij samenwerkend leren

Samenwerkend leren of collaboratief leren is niet alleen gericht op de ontwikkeling van de eigen kennis en persoon, maar ook op het verder helpen van de ander. Dankzij de stimuleringsregeling open en online onderwijs ontwikkelde de Open Universiteit (OU) de Frocole-app om het feedback- en reflectieproces te ondersteunen van groepen die samenwerken,

Lees de use case

Photo by Samantha Borges on Unsplash

Organiseer verdiepend contact met online begeleiden

Online begeleiding biedt meer flexibiliteit en een mix van begeleidingsvormen, waardoor het onderwijs interessanter wordt voor student en docent. Lees de praktijkverhalen om online begeleiden in de onderwijspraktijk in te zetten.

Lees meer

Stimuleringsregeling online onderwijs

Projecten online onderwijs

Bekijk de projecten van pijler online onderwijs die zijn ontwikkeld dankzij de Stimuleringsregeling open en online onderwijs.

 

 

Bekijk de projecten

Stimuleringsregeling open leermaterialen

Projecten leermaterialen delen en hergebruiken

Bekijk de projecten van pijler open leermaterialen die ontwikkeld zijn dankzij de Stimuleringsregeling open en online onderwijs.

 

 

Bekijk de projecten

Stimuleringsregeling open en online onderwijs

Projecten open en online onderwijs 2015 - 2017

Bekijk de projecten die hebben deelgenomen aan de stimuleringsregeling in 2015-2017. De projecten waren in deze periode vooral gericht op het ontwikkelen van online leermaterialen, cursussen en lespakketten.

Naar de projecten

Cover stimuleringsregeling Open en online onderwijs

Use cases pijler online onderwijs

Een aantal projecten uit de pijler open online onderwijs van de stimuleringsregeling open en online onderwijs zijn uitgewerkt in use cases. Bekijk deze mooie praktijkvoorbeelden en gebruik ze in jouw onderwijs.

 

Naar de use cases

Twee mannen samen kijkend naar scherm

Use cases pijler open leermaterialen

Zoek je praktijkvoorbeelden uit de pijler open leermaterialen van de stimuleringsregeling open en online onderwijs? Bekijk de pagina met mooie praktijkvoorbeelden en gebruik ze in jouw onderwijs.

 

Naar de uses cases

Open bibliotheek met hele hoge boekenwand en werkende studenten

Kennisontwikkeling open en online onderwijs

Dankzij de subsidie uit de stimuleringsregeling open en online onderwijs zijn er veel projecten ontwikkeld en is veel kennis opgedaan over open leermaterialen en online onderwijs.Deze zijn doorontwikkeld in producten of diensten. Lees hier meer over op de pagina's:

Kennis leermaterialen

Kennis online onderwijs