Stimuleringsregeling Open en online onderwijs

ICT in het onderwijs biedt kansen voor innovatie en kwaliteitsverbetering. De minister van OCW stelt daarom dit jaar voor het laatst financiering beschikbaar via de stimuleringsregeling Open en online onderwijs, die SURF coördineert. Je kunt tot en met 15 december 2021 je project indienen.

Twee studenten aan tafel achter een laptop in de bibliotheek

Terugblik workshop Basics van de Stimuleringsregeling

In de workshop gingen we in op de belangrijkste aspecten van de stimuleringsregeling; het doel van de 2 pijlers, de doelgroep en de maximale financiering.

Cover stimuleringsregeling Open en online onderwijs

Aanvraag indienen

Je kunt tot 15 december 2021 subsidie aanvragen voor de laatste ronde van de stimuleringsregeling. Wil je een voorstel indienen of een voorbeeldversie van het formulier inzien? Selecteer eerst de penvoerder/het bestuur van je onderwijsinstelling.

Vraag hier subsidie aan

Pijler Open leermaterialen

Met de pijler Open leermaterialen dagen we deelnemers uit om samen met andere vakdocenten collecties van open leermaterialen op te bouwen en hergebruiken binnen de vakcommunity.

Meer informatie over Open leermaterialen

Lieke Rensink

Lieke Rensink

Stel mij je vragen over open leermaterialen.
Telefoonnummer
+31 88 787 36 76
Annette Peet

Annette Peet

Stel mij je vragen over online en blended onderwijs.
Telefoonnummer
+31 88 787 36 08

Projecten online onderwijs

Bekijk de projecten van pijler online onderwijs die zijn ontwikkeld dankzij de Stimuleringsregeling open en online onderwijs.

Bekijk de projecten

Studenten - Robert Lagendijk.jpg
Stimuleringsregeling open leermaterialen

Projecten leermaterialen delen en hergebruiken

Bekijk de projecten van pijler open leermaterialen die ontwikkeld zijn dankzij de Stimuleringsregeling open en online onderwijs.

Bekijk de projecten