Stimuleringsregeling Open en online onderwijs

Ict in het onderwijs biedt kansen voor innovatie en kwaliteitsverbetering. De minister van OCW stelde in 2022 voor het laatst financiering beschikbaar via de stimuleringsregeling open en online onderwijs. Lees meer over de projecten uit de stimuleringsregeling.

Stimuleringsregeling open en online onderwijs
Harry Bitter

VR maakt voorbereiden en oefenen van practicum levensecht

Studenten vinden chemiepractica vaak spannend. Er kan veel misgaan, met behoorlijk hoge kosten en veiligheidsrisico’s als gevolg. De WUR ontwikkelde samen met de RUG een virtueel chemiepracticum om studenten eerst virtueel te laten oefenen met een virtual reality bril ter voorbereiding op fysieke practica.

Lees de use case

Aline Bouwes

Studenten verpleegkunde leren klinisch redeneren met video’s en interactie

Hoe leer je studenten verpleegkunde klinisch redeneren? Hoe breng je ze in aanraking met situaties thuis, in het verpleeghuis, ziekenhuis of bij de huisarts? De context is belangrijk voor de interpretatie van een situatie. Hogeschool Utrecht en Fontys ontwikkelden video-based materialen dankzij de Stimuleringsregeling Open en online onderwijs.

Lees de use case

Virtual Classroom UU

Virtual Classroom versterkt rol docent en verrijkt het onderwijs

Veel mensen associëren online onderwijs met een ‘talking head’ op een scherm. Dat je het ook op een heel andere manier kunt vormgeven, zodanig dat fysiek en online onderwijs elkaar versterken, laten de Universiteit Utrecht, TU/e en WUR zien. Samen hebben zij onderzocht hoe je een Virtual Classroom het best inzet.

Lees de use case

Feedback app UU

Feedbackapp veldwerk prikkelt nieuwsgierigheid van studenten

Bij studie aardwetenschappen mag veldwerk niet ontbreken. Toch staat dit onderdeel onder druk door een tekort aan docenten. Universiteit Utrecht ontwikkelde een app die studenten ondersteunt bij de begeleiding van veldwerk, zodat de docent zich kan richten op de complexe vragen en reflectie.

Lees de use case

Marjo de Graauw

Labvaardigheden verbeteren? Gebruik interactieve video’s

Studenten Bio-Farmaceutische Wetenschappen ervaren een hoge druk tijdens practica, omdat ze de vaardigheden nog missen om handelingen goed uit te voeren. Universiteit Leiden ontwikkelde daarom interactieve video’s over deze vaardigheden. Dit leidt tot betere leerresultaten, lagere studiedruk en minder werkdruk voor docenten en begeleiders van practica.

Lees de use case

Kennisontwikkeling open en online onderwijs

Dankzij de subsidie uit de stimuleringsregeling open en online onderwijs zijn er veel projecten ontwikkeld en is veel kennis opgedaan over open leermaterialen en online onderwijs. Deze zijn doorontwikkeld in producten of diensten. Lees hier meer over op de pagina's:

Kennis open leermaterialen

Kennis online en blended onderwijs