Services provided by SURF

Joint services are developed and offered within SURF, so that members can benefit from economies of scale. This means that not everyone has to reinvent the wheel all on their own. Members have influence on the service portfolio, which consists of a core package and an optional package.

Core package or optional package 2020

SURF's service portfolio is divided into a core package and an optional package.

  • Services in the core package are subject to a purchase obligation. If members require a service that is included in SURF's core package, they must purchase that service from SURF. Members may not purchase this service elsewhere in the market.
  • Optional services are not subject to this purchase obligation.
Core package Optional services

Compute services

Compute services

Overeenkomsten met marktpartijen

Overeenkomsten met marktpartijen

  • ICT inkoop: raamovereenkomsten met marktpartijen (conform aanbestedingskalender)
  • Contentinkoop: bemiddelingsovereenkomsten voor courseware
  • Additionele inkoop/contractmanagement ICT
  • Privacydienstverlening

Network connectivity

Network connectivity

Security, trust & identity

Security, trust & identity

Data services

  • SURFsharekit (in core package for higher professional education, optional for other sectors)

Data services

IaaS

IaaS

Digital platforms

Digital platforms

Expertise, advice and training

Expertise, advice and training

Can a member purchase a service from the core package elsewhere?

If a member wishes to purchase a service from a third party, even though the service is also included in the core package, the member must demonstrate in advance that there is a need for this, for example, because the SURF service in question is not suitable for application within the organisation.

Can non-members purchase services from SURF?

SURF primarily provides services to the members of SURF. Institutions purchase a service by concluding a service agreement with the operating company providing the respective service. The operating companies offer services to non-members on a limited scale. This is because 80 percent of SURF's turnover must come from the members of SURF.

Who determines which services are included in or excluded from the core package?

The Members' Council of the cooperative determines the core package each year.

Wat houdt de inbestedingsrelatie tussen SURF en zijn leden in?

Door het lidmaatschap van SURF gaan de leden een inbestedingsrelatie aan met SURF voor de diensten (dus het kernpakket en de optionele diensten) die SURF aanbiedt. Dat betekent dat de leden voor deze diensten niet zelf hoeven aan te besteden. (Quasi-)inbesteden mag onder bepaalde voorwaarden. Zo moeten de leden zeggenschap hebben over de strategie en activiteiten van de gelieerde organisatie, en moet minimaal 80 procent van de totale omzet van SURF afkomstig zijn van de leden. SURF voldoet aan die voorwaarden en ziet erop toe dat dit steeds het geval is. Om bijvoorbeeld te blijven voldoen aan die 80 procentseis, houdt SURF zijn dienstverlening aan niet-leden beperkt.

If you are a student or work at a research or education institution and you have questions about the services of SURF, please contact the IT department of your institution.