Security Expertise Centrum: samen sterk tegen cyberdreigingen

Het Security Expertise Centrum helpt instellingen weerbaar te maken en te houden tegen cybersecuritydreigingen en -aanvallen. In dit samenwerkingsverband van instellingen, SURF en externe partners bundelen, ontwikkelen en ontsluiten we kennis en expertise op het gebied van security op één platform. Het centrum is nog in ontwikkeling.

 

foto van schermafbeelding met daarop code

Achtergrond Security Expertise Centrum

Het onderwijs en onderzoek voelt de urgentie en het belang om de cyberveiligheid te verbeteren, omdat ict een noodzakelijk onderdeel is van het primaire proces. Iedere instelling is verantwoordelijk voor de eigen cyberveiligheid, maar er is veel winst te behalen door deze complexe uitdaging samen aan te gaan.

Innovatiezone State of the art (cyber)veiligheid

Dat samenwerken gebeurt in de Innovatiezone State of the art (cyber)veiligheid. Deze innovatiezone heeft de ambitie dat alle aangesloten instellingen en de sector als geheel weerbaar zijn en blijven weerbaar tegen cyberdreigingen.

Roadmaps innovatiezone zijn oorsprong Security Expertise Centrum

Om deze ambitie te realiseren zijn vier roadmaps opgesteld. Twee van de vier roadmaps zijn inmiddels verder uitgewerkt. Dat zijn: ‘Samen in control’ en ‘Techniek, bewustzijn en vaardigheden’. In deze twee roadmaps vindt het Security Expertise Centrum zijn oorsprong. In dit centrum werken SURF, instellingen en externe partners samen aan beleidsmatige, technische en meer uitvoerende maatregelen om daarmee in control te komen en te blijven.