Architectuur & standaarden

Als instelling wil je je doelgroep optimaal ondersteunen. Daarvoor moet je informatiehuishouding goed op orde zijn. Het werken met architectuur & standaarden helpen hierbij. Met een gezamenlijke architectuur helpen we onze leden naar een gemeenschappelijk informatiestrategie. Door gebruik te maken van sectorbrede standaarden wordt het uitwisselen van informatie tussen instelling vergemakkelijkt.

VU Amsterdam centrale hal

Door samen afspraken te maken over hoe we informatie gebruiken, opslaan en uitwisselen helpen we de sector nu en in de toekomst naar een efficiënte informatiestrategie.

Tom van Veen

Tom van Veen

Telefoonnummer

Werken onder architectuur is dé aanpak voor digitale transformatie in samenhang. Daarover zijn we het binnen de sectoren met elkaar eens. Dit vraagt wel om het naleven van afspraken. Met drie experts, allen lid van de Informatiekamer Onderwijs, verkennen we de governance op architectuur.

Magazine