Architectuur & standaarden

Als instelling wil je je doelgroep optimaal ondersteunen. Daarvoor moet je informatiehuishouding goed op orde zijn. Het werken met architectuur & standaarden helpen hierbij. Met een gezamenlijke architectuur helpen we onze leden naar een gemeenschappelijk informatiestrategie. Door gebruik te maken van sectorbrede standaarden wordt het uitwisselen van informatie tussen instelling vergemakkelijkt.

VU Amsterdam centrale hal

Door samen afspraken te maken over hoe we informatie gebruiken, opslaan en uitwisselen helpen we de sector nu en in de toekomst naar een efficiënte informatiestrategie.

Tom van Veen

Tom van Veen

Telefoonnummer

De digitale transformatie dendert vooruit en zet grote veranderingen in gang. Ook in onderwijs en onderzoek, zowel binnen instellingen, als op nationaal en steeds meer ook op Europees niveau. Hoe houden we regie? We spreken hierover met drie experts. 'Ik vind dat we in een mooie tijd leven.’

Magazine