Interoperabiliteit

Om studenten meer flexibiliteit te bieden bij het studeren, ook buiten hun eigen instelling, moeten producten, systemen en organisaties zonder beperkingen kunnen samenwerken en informatie uitwisselen. Ze moeten ‘interoperabel’ zijn. Dat is vaak nog niet het geval. Daarom werkt SURF, in binnen- en in buitenland, samen aan meer interoperabiliteit.
interoperabiliteit

De transformatie naar een onderwijsstelsel met de lerende centraal, vraagt om een herontwerp van het onderwijsecosysteem, met interoperabiliteit als belangrijke voorwaarde.

Evelien Renders

Evelien Renders

Telefoonnummer

Wist je dat interoperabiliteit grote impact heeft op de mogelijkheden van studenten om zich te ontwikkelen? Evelien Renders, adviseur internationalisering bij SURF, vertelt over de nodige verbetering van processen aan de 'achterkant' zodat de studenten aan de 'voorkant' zo vrij mogelijk kunnen kiezen en ontwikkelen. Zowel binnen als buiten Nederland.

Op het jaarlijkse EUNIS-congres is Evelien Renders benoemd tot voorzitter. Evelien is adviseur internationaal hoger onderwijs bij SURF, waar ze zich sterk maakt voor internationale samenwerking rond…

Nieuws

SURF Communities

Onderwijslogistiek

Onderwijslogistiek is het geheel van processen, systemen en informatiestromen die het mogelijk maakt dat het onderwijs van onderwijsinstellingen gestroomlijnd verloopt. Onderwijslogistiek bewaakt de samenhang tussen processen, systemen en informatiestromen in de gehele cyclus van onderwijsontwikkeling tot en met diplomering.
321 volgers