Digitaal toetsen

Het toetslandschap is sterk in ontwikkeling. De vraag naar digitaal toetsen stijgt snel en ook de diversiteit aan toetsvormen neemt sterk toe. Het toetsproces raakt steeds meer verweven met het onderwijsproces, waarbij toetsen geen afrekenmoment, maar een leermoment wordt.
Een lege zaal waar digitaal getoetst wordt

We geven niet aan wie de beste is en wie de slechtste, maar wie het goed doet op onderwerp X en wie op onderwerp Y.

Annette Peet (2023)

Annette Peet

Telefoonnummer

Omgaan met onzekerheden is één van de belangrijkste vaardigheden voor ondernemende professionals die willen innoveren. De markt mag van universiteiten verwachten dat ze studenten opleiden die over deze vaardigheden beschikken. De grote vraag is: hoe toets je dat? Drie universiteiten ontwierpen daarvoor samen een Actiegericht Toetsmodel voor innovatief onderwijs (ACT).

Praktijkverhaal

Tentamencijfers tonen in een studentenapp? Inschrijven voor een vak aan een andere instelling? Het kan gemakkelijk met de Open Onderwijs API. Geen wonder dat deze API op 23 november de Gouden API…

Nieuws

SURF Communities

Studenten maken toets op laptop

Digitaal Toetsen

Er wordt steeds meer digitaal getoetst. Hiermee neemt de vraag naar veilige digitale toetswerkplekken toe. Tegelijk zien we dat toetsen steeds meer een leermoment wordt. De focus verschuift naar het verzamelen van data op verschillende momenten in de opleiding en het geven van feedback aan studenten op basis van deze ‘datapunten’. De Special Interest Group Digitaal toetsen en SURF houden je via deze pagina's op de hoogte van ontwikkelingen, vraagstukken en oplossingen. Volg deze pagina om bij te blijven. En heb je zelf iets te delen plaats dan zelf een artikel! Ben je op zoek naar experts? Klik op 'over de community' om in contact te komen met het kernteam van de SIG Digitaal toetsen.
639 volgers
Studenten achter computer

Digitale Leer- en Werkomgeving

Hier kun je kennis rondom Digitale Leer- en Werkomgeving delen, vinden en bediscussiëren. Je kunt je ook aanmelden om "lid" te worden van de DLWO SIG via www.linkedin.com/groups?gid=3247451.
563 volgers