Digitaal toetsen

Het toetslandschap is sterk in ontwikkeling. De vraag naar digitaal toetsen stijgt snel en ook de diversiteit aan toetsvormen neemt sterk toe. Het toetsproces raakt steeds meer verweven met het onderwijsproces, waarbij toetsen geen afrekenmoment, maar een leermoment wordt.
Een lege zaal waar digitaal getoetst wordt

Een mooie ontwikkeling is dat het toetsproces steeds meer wordt gezien als leermoment in plaats van afrekenmoment. Hierdoor heeft toetsing andere vormen nodig en dat vraagt om andere technische ondersteuning.

Annette Peet (2023)

Annette Peet

Telefoonnummer

Hoe ontwikkel je een flexibel, lerend kwalificeren-opleidingstraject voor zij-instromers in de logistiek? Drie ROC’s, een examenleverancier, een examenadviesbureau en een softwareontwikkelaar sloegen de handen ineen. Ze co-creëerden een modulair opleidingstraject op basis van lerend kwalificeren, ondersteund door een e-portfolio. Hoe deden ze dat?

Praktijkverhaal

SURF Communities

Digitaal Toetsen

Wil je weten hoe andere onderwijsinstellingen werken aan Digitaal Toetsen? En wil je jouw kennis en ervaring delen met anderen? Volg dan de Community Digitaal Toetsen! Je kunt hier artikelen en aankondigingen voor bijeenkomsten plaatsen (+Share). Je kunt ook reageren op artikelen van anderen. Laat van je horen! Wil je kennis delen en samenwerken met anderen rond bijvoorbeeld BYOD of inkoop van toetssoftware? Mail ons: digitaaltoetsen@surf.nl
675 volgers