Publieke waarden

Binnen onderwijs en onderzoek werken we met elkaar aan een veilige digitale omgeving. Hoe borgen we autonomie, rechtvaardigheid en menselijkheid in een wereld van toenemende digitalisering en afhankelijkheid van leveranciers? Publieke waarden leiden ons daarin om de juiste beslissingen te nemen. Op welke manier zijn deze waarden verweven met de activiteiten van SURF?
Mastdon op mobiele telefoon

Digitalisering gaat niet alleen over prijs en functionaliteiten. Ook publieke waarden als autonomie, menselijkheid en rechtvaardigheid moeten we intergraal meewegen en in balans houden. Dán blijven we als sector aan het stuur.

Wladimir Mufty

Wladimir Mufty

Telefoonnummer

Identity & access management, afgekort IAM, is een expertisegebied dat hoog op de agenda staat binnen het onderwijs en onderzoek. Er zijn steeds meer applicaties en platformen voor ons beschikbaar en die kunnen die veelal niet gebruiken zonder onze digitale identiteit.

Artikel

Boekpublicatie

Publieke waarden zijn fundamentele aspecten bij een robuuste sociaal-technische onderwijsomgeving. Lees wat SURF hierover publiceerde in het boek "Multidisciplinaire aspecten van digital security" (februari 2022).

SURF Communities

Publieke Waarden

Onderwijs- en onderzoeksinstellingen werken hard om studenten en medewerkers een goede en veilige digitale omgeving te bieden. Daarbij worden we geconfronteerd met dilemma’s: hoe borgen we waarden als rechtvaardigheid, autonomie en menselijkheid, terwijl aan de andere kant de afhankelijkheid van dominante commerciële partijen groeit? De community publieke waarden gaat over het samen verkennen van deze dilemma’s, het vormen van visie en het delen van praktische tools en hulpmiddelen.
113 volgers