Cybersecurity

Goed beveiligen is vanwege de toenemende afhankelijkheid van ict in onderwijs en onderzoek steeds belangrijker. SURF's ambitie is het om de instellingen weerbaar te maken tegen cybercriminelen. Onder andere door ze te helpen NBA-volwassenheidsniveau 3 te bereiken.
Angry security

Continue inzet op bewustwording, organisatie en techniek is nodig om veilig te kunnen blijven werken. Van beheerder tot bestuurder en van onderzoeker tot student: iedereen speelt een rol in het veilig kunnen blijven studeren, werken en onderzoeken.

Albert Hankel

Albert Hankel

Telefoonnummer

Bij het beveiligen van e-mailverkeer komt veel kijken. Zo moeten onderwijsinstellingen zorgen dat hun gebruikers veilig e-mails kunnen versturen en ontvangen. Gebeurt dat niet, dan kan dat problemen veroorzaken. Ed van Gasteren, ict-servicemanager bij de Universiteit van Amsterdam, weet er alles van. Hij vertelt hoe de UvA SURFmailfilter inzet om uitgaande mailstromen te bundelen en te beveiligen.

Praktijkverhaal

SURF Communities

Cybersecurity

Studenten, docenten en onderzoekers zijn gebaat bij een veilige online omgeving. Maar hoe pak je dat als instelling aan? Deze community is voor iedereen in onderwijs en onderzoek die kennis en ervaring wil delen en/of meer wil weten over zaken op het gebied van (cyber)security.
160 volgers