Cybersecurity

Goed beveiligen is vanwege de toenemende afhankelijkheid van ict in onderwijs en onderzoek steeds belangrijker. SURF's ambitie is het om de instellingen weerbaar te maken tegen cybercriminelen. Onder andere door ze te helpen NBA-volwassenheidsniveau 3 te bereiken.
Angry security

Continue inzet op bewustwording, organisatie en techniek is nodig om veilig te kunnen blijven werken. Van beheerder tot bestuurder en van onderzoeker tot student: iedereen speelt een rol in het veilig kunnen blijven studeren, werken en onderzoeken.

Albert Hankel

Albert Hankel

Telefoonnummer

Sinds 2022 werkt SURF samen met de leden aan innovatie in 9 innovatiezones. Eén daarvan is de Innovatiezone Cybersecurity, die erop gericht is de cyberweerbaarheid van de onderwijs- en onderzoeksinstellingen te vergroten. Een gesprek met Albert Hankel (SURF) en Paula Duijnhoven (Hogeschool Leiden): “De vraag is niet of we gehackt worden, maar wanneer.”

Magazine

SURF Communities

Cybersecurity

Studenten, docenten en onderzoekers zijn gebaat bij een veilige online omgeving. Maar hoe pak je dat als instelling aan? Deze community is voor iedereen in onderwijs en onderzoek die kennis en ervaring wil delen en/of meer wil weten over zaken op het gebied van (cyber)security.
147 volgers