Vendor compliance

Namens instellingen voeren we privacy- en security- risicoanalyses uit op leveranciers. Hiermee geven we gezamenlijk invulling aan wettelijke verplichtingen. Door het bundelen van expertise realiseren we kostenbesparing, kennisdeling en hebben we namens de onderwijs- en onderzoekssector een sterkere onderhandelingspositie richting leveranciers.
Handen met computer met groen op de achtergrond reflecterend in het scherm

'Door met leveranciers in gesprek te gaan én te blijven, sluiten we de beste privacy en security voorwaarden af voor het onderzoek en onderwijs.'

Sandy Janssen

Sandy Janssen

Telefoonnummer

Zoom is populair in Nederland, maar kampte in 2020 nog met een negen privacy-issues. Inmiddels kan Zoom veilig gebruikt worden in het Nederlandse onderwijs en onderzoek: de Data Protection Impact Assessment (DPIA) op Zoom gaf aan dat het gebruik van Zoom’s videoconferencingdiensten geen hoge risico’s voor gebruikers meer met zich meebrengt.

Artikel