Studiedata & learning analytics

Analyse van studiedata kan bijdragen aan een effectievere en efficiëntere begeleiding van studenten. Hoe benut je die studiedata op een veilige en betrouwbare manier om het onderwijs te verbeteren? Met learning analytics kunnen studiedata worden omgezet naar waardevolle rapportages, voor de docent én student.
Studiedata Battle of concepts

Het is interessant om te zien hoe leerlingen omgaan met leren en waar interesses liggen. Het werkt misschien nog niet feilloos, maar er valt al veel te leren over leerling- en leergedrag.

Germaine Poot

Germaine Poot

Telefoonnummer

Aandachtspunten voor een veilige en betrouwbare infrastructuur

Ontwikkelt jouw instelling een infrastructuur voor learning analytics of het analyseren van studiedata, of neemt je instelling dit af? Dan moet je verschillende afwegingen maken als het gaat om privacy, ethiek en functionaliteit. SURF heeft een aantal aandachtspunten en vragen opgesteld.

SURF Communities

Learning Analytics

Learning analytics betreft het verzamelen, analyseren en interpreteren van data over studenten in het onderwijs. De verzamelde data kunnen worden ingezet ter verbetering van het onderwijs.
481 volgers