Flexibel onderwijs organiseren 

Studenten verwachten gemak en keuzevrijheid, om te studeren wat ze willen, in eigen tijd, plaats en tempo. Zolang zij studeren, maar ook bij een leven lang ontwikkelen. Instellingen moeten flexibiliteit bieden waar studenten om vragen, bijvoorbeeld het onderwijsaanbod flexibeler maken, studentmobiliteit faciliteren en digitale certificaten uitreiken.
Hogeschool Leiden

Een eigen leerroute voor elke student  is geen systeemgedreven maar een inhoudelijke verandering.

Alexander Blanc

Alexander Blanc

Telefoonnummer

Tentamencijfers tonen in een studentenapp? Inschrijven voor een vak aan een andere instelling? Het kan gemakkelijk met de Open Onderwijs API. Geen wonder dat deze API op 23 november de Gouden API…

Nieuws

Bij Hogeschool Rotterdam krijgen studenten studiepunten voor de kennis die ze opdoen, maar hoe beloon je vaardigheden op een goede manier? De hogeschool zet edubadges in om daar differentiatie in aan te bieden, zodat studenten vaardigheden opdoen op het niveau dat bij hen past en ze deze zichtbaar kunnen maken op hun cv.

Praktijkverhaal

SURF Communities

Onderwijslogistiek

Onderwijslogistiek is het geheel van processen, systemen en informatiestromen die het mogelijk maakt dat het onderwijs van onderwijsinstellingen gestroomlijnd verloopt. Onderwijslogistiek bewaakt de samenhang tussen processen, systemen en informatiestromen in de gehele cyclus van onderwijsontwikkeling tot en met diplomering.
320 volgers