Congres
SURF Onderwijsdagen 2022 voor mbo, hbo en wo

Met daadkracht het onderwijs duurzaam verbeteren, dat staat centraal tijdens hét onderwijs- & ict-event van het jaar: de SURF Onderwijsdagen. Op 15 & 16 november 2022 live in Den Bosch. De call for proposals is tot en met 31 mei geopend.

SURF onderwijsdagen Daadkracht

Call for proposals

Dien een sessievoorstel in als jij met je project of initiatief krachtige stappen hebt gezet en je je verhaal wilt delen op de SURF Onderwijsdagen 2022. Op deze pagina vind je meer informatie over de typen sessies die je kunt houden.

Call for proposals is nu open

Tijdens de SURF Onderwijsdagen willen we de deelnemers inspireren om richting te kiezen en om (samen) vervolgstappen te zetten naar onderwijs van wereldklasse. Daarom zoeken we de beste projecten en initiatieven die een voorbeeld zijn van leiderschap, daadkrachtige keuzes, innovatie en/of samenwerking.

Is jouw project of initiatief een inspirerend voorbeeld voor anderen? Heb je een actueel vraagstuk of onderwerp waar je met deelnemers over in gesprek wilt gaan?

Ter voorbereiding op het indienen van een sessievoorstel - Vragen uit de call for proposals

Wat wil je graag delen op de SURF Onderwijsdagen? 

 • Project 
 • Initiatief 
 • Samenwerking 
 • Onderzoeksresultaat 
 • Vraagstuk/dilemma 
 • Overig 

Omschrijf je project/initiatief/vraagstuk/etc.

Welke organisaties zijn hierbij betrokken?

Motiveer waarom jouw project/initiatief/vraagstuk/etc. juist in november 2022 relevant is voor deelnemers van de SURF Onderwijsdagen.

Wat is het doel van je sessie op de SURF Onderwijsdagen? 

 • (Samen) maken/spelen/doen 
 • Inspiratie geven 
 • Dialoog op gang brengen 
 • Leren 
 • Overige 

Welk werkvorm past het beste bij jouw sessievoorstel? Kijk hier voor meer uitleg over de werkvormen 

 • Rondetafelsessie 
 • Doe/maak/speelsessie 
 • Podium voor dialoog (talkshow, debat, interview, etc.) 
 • Korte, inspirerende presentatie (à la TED Talk) 
 • Posterpresentatie 
 • Demo 
 • Overige 

Hoe komt je sessie op de SURF Onderwijsdagen eruit te zien? Geef een korte omschrijving. Neem hierin je voorkeur voor werkvorm mee, en bedenk dat sessies met veel interactie meer kans maken.

Welk onderwerp hoort bij de inhoud van je sessievoorstel? 

 • Blended onderwijs 
 • Hybride onderwijs 
 • Digitale leermaterialen 
 • Digitaal toetsen 
 • Toetsen op afstand 
 • Learning anlytics en studiedata 
 • Docentprofessionalisering 
 • Flexibilisering van het onderwijs 
 • Publieke waarden 
 • Campus van de toekomst 
 • Digitale leeromgeving 
 • Cybersecurity 
 • AI 
 • XR 
 • Video 
 • Internationalisering 
 • Experiment 
 • Opschaling/implementatie 
 • Transitie 
 • Open 
 • Timesaver 
 • Grote groepen studenten (500+) 
 • Overige 

Geef hieronder aan voor welk onderwijs jouw sessie (vooral) interessant is: 

 • Mbo 
 • Hbo 
 • Wo 
 • Overige 

Voor welke onderwijsprofessionals is jouw sessie het meest relevant? 

 • Programmamanagers, projectleiders en -medewerkers onderwijsinnovatie 
 • ICTO-adviseurs 
 • Beleidsmedewerkers/adviseurs onderwijs en managers 
 • Medewerkers van teaching & learning centers 
 • Informatiemanager, productowner DLO 
 • Bestuurders & CIO’s onderwijsinstellingen 
 • Inkopers van onderwijsdiensten 
 • Docenten die early adaptors zijn op het gebied van ict en onderwijs 

Dien een sessievoorstel in

Werkvormen voor de sessies

Bij het indienen van een sessievoorstel kun je een voorkeur aangeven voor een werkvorm die bij jouw sessie past. Hieronder vind je meer uitleg over de werkvormen.

N.B. Sessievoorstellen met veel interactie hebben meer kans op toekenning.

Rondetafelsessie

50 minuten || 1-2 sprekers || in een zaal met meerdere gesprekstafels 

Host in een communityzaal één van de rondetafels over een onderwerp, vraagstuk of recente ontwikkeling die je wilt inbrengen.   

In deze vorm staat het gesprek met en/of onder tafelgenoten centraal, dus leid je vraag kort in (max 15 minuten) en ga natuurlijk snel over tot het gesprek met tafelgenoten (minimaal 35 minuten) en rond je sessie vervolgens in 5 minuten af.  

Zet deze werkvorm in als je met een aantal geïnteresseerden wilt werken aan een oplossingsrichting van een vraagstuk, met een groep over een specifiek onderwerp van gedachten wilt wisselen of iets nieuws wilt verkennen.  

Doe/maak/speelsessie

50 minuten || 1-2 hosts of sprekers (nader te bepalen in overleg met team SURF Onderwijsdagen) || in een sessiezaal 

De best bezochte sessies van de SURF Onderwijsdagen, dat zijn sessie waar deelnemers spelenderwijs samen werken aan vraagstukken (denk: workshops) of werken met nieuwe methodes (denk: spelvormen).  

Tweak de brains, speel een spel, zet Lego in als werkvorm, gebruik design thinking, bouw met rietjes en met propjes de oplossing voor een vraagstuk. Of verras ons met een andere werkvorm! We zijn zeer benieuwd naar jouw speelse, makende, actieve inzending.  

Podium voor dialoog (talkshow, debat, interview, etc)

50 minuten || 1 host en 1-4 tafelgasten || in een sessiezaal 

Kies voor deze werkvorm als je een actueel vraagstuk hebt, welke een dialoog op een podium verdient.  

Bij deze werkvorm gaan een host en maximaal 4 tafelgasten op het podium met elkaar in gesprek over een actueel vraagstuk, dilemma of onderwerp,  Betrek het publiek bij het gesprek door ook ruimte te geven voor vragen tussendoor, of een Q&A aan het einde van de sessie.  

We zien uit naar mooie voorstellen met actuele vraagstukken die het podium en dialoog verdienen.

Korte, inspirerende presentatie (à la TED Talk)

15 minuten || 1 spreker || in een sessiezaal met theateropstelling

Ben jij expert en wil jij je initiatief, project of product in een sprankelend en inspirerend betoog delen? Een kort en krachtige (powerpoint) presentatie in een zaal en in een showreel met enkele andere presentatoren.

Posterpresentatie

15 minuten || 1 spreker || in een open ruimte waar mensen langslopen of even bij je poster blijven staan

Back to school op de SURF Onderwijsdagen: posterpresentaties!

Breng je initiatief, project of product tijdens een geprogrammeerde inloopsessie onder de aandacht met deze informele, laagdrempelige, compacte en sterk visuele presentatievorm. Je deelt je ervaringen één op één met collega’s of met kleine groepjes die langslopen en geeft mondelinge toelichting op de afbeeldingen of illustraties en tekst die op de poster is vermeld. Met de posterpresentaties bieden we een groot aantal onderwijs-vakgenoten de mogelijkheid om tegelijk hun resultaten te presenteren en met belangstellenden te bespreken. 

De poster is maximaal A0-formaat, is goed leesbaar (van 2 à 3 meter), te begrijpen zonder mondelinge toelichting, en bevat alleen essentiële informatie. Je maakt zelf je poster en neemt die mee naar de SURF Onderwijsdagen. Wij zorgen ervoor dat je de poster kan ophangen.

Demo

Duur: nader te bepalen || maximaal 2 sprekers || op het Demoplein 

De SURF Onderwijsdagen bieden ook in 2022 weer ruimte aan deelnemers om de nieuwste technieken en ict-tools te ervaren. Heb jij een toepassing, dienst of product waarvan je de technologie live kunt ervaren? Dan is ons Demoplein daar mogelijk een perfecte plek voor. Tijdens de pauze en alle netwerkmomenten komen de deelnemers langs om de demo’s te bewonderen. 

Andere sessiewerkvorm

Heb je een geweldig alternatief voor bovenstaande invullingen, waarbij  sowieso ruimte is voor interactie met publiek? Dan kun je dat aangeven.

Planning

De call for proposals is tot en met 31 mei geopend. In juni beoordeelt de programmacommissie alle ingezonden sessievoorstellen. Uiterlijk eind augustus laten we weten in welke vorm we de sessies willen programmeren.