Congres
SURF Security- en Privacyconferentie

De SURF Security- en Privacyconferentie is de jaarlijkse conferentie waarin je alles hoort over actuele security- en privacyonderwerpen in onderwijs en onderzoek. Er is aandacht voor zowel technische als beleidsmatige en juridische aspecten. Het thema van deze online editie: thuis in security en privacy.

2 personen luisteren aandachtig

Keynotes SURF Security- en Privacyconferentie

Lees meer over de keynotes van de Security- en Privacyconferentie.

Keynote Ronald Prins

Foto Ronald Prins

In deze keynote gaat Ronald in op het actuele dreigingsbeeld in Nederland. Verder beschrijft hij het landschap van publieke en commerciële security-organisaties en welke lacunes er op het gebied van securitydienstverlening zijn. Ook staat hij kort stil bij de plaats die Hunt & Hackett, zijn nieuwe bedrijf, inneemt in dit landschap. In zijn keynote betrekt Ronald de deelnemers op interactieve wijze.

Ronald Prins is expert op het gebied van internetbeveiliging. Hij was mede-oprichter van Fox-IT. Daarna was hij onder andere lid van de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) van de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. In oktober richtte hij Hunt & Hackett op.

Schrijf je in