SURF Security- en Privacyconferentie

De SURF Security- en Privacyconferentie is de jaarlijkse conferentie waarin je alles hoort over actuele security- en privacyonderwerpen in onderwijs en onderzoek. Er is aandacht voor zowel technische als beleidsmatige en juridische aspecten. We zijn dit jaar te gast in Groningen en het thema is: er gaat niets boven security en privacy.

Mensen in een grote zaal op een conferentie

Save the date(s)!

De data zijn bekend: noteer 30 juni en 1 juli 2022 in je agenda. Omdat we heel graag fysiek bij elkaar willen komen, zijn we uitgeweken naar een tijdstip later in het jaar. We zijn te gast bij de RUG en de Hanze Hogeschool in Groningen.

SURF Privacy- en Securityconferentie in het kort

  • Wanneer: 30 juni t/m 1 juli 2022
  • Waar: RUG & Hanze Hogeschool
  • Voor wie: security-experts, informatiebeveiligers, privacy officers of functionarissen gegevensbescherming in het mbo, hbo, wo, bij umc's en onderzoeksinstellingen. 

Niet-aangesloten instellingen zijn uitgesloten van deelname.

mensen aan tafel tijdens conferentie