Blended onderwijs organiseren

Blended onderwijs combineert face-to-face met ICT-gebaseerde onderwijsvormen. Dit sluit beter aan op de behoefte van de student en het maakt activerend en tijd- en plaatsonafhankelijk leren mogelijk. Het heeft wel consequenties voor instellingen; het vraagt om visie, herontwerp van het onderwijs en goede ondersteuning van docenten.

Student presenteert onderzoek op scherm aan klas

SURF wil de inzet van online onderwijsvormen stimuleren om het onderwijs te verrijken én om het onderwijs te herontwerpen. Nieuwe onderwijsactiviteiten, leermaterialen en tools om effectief, efficiënt en flexibel leren voor studenten mogelijk te maken. Met een stijging van het leerrendement en de student- en docenttevredenheid tot gevolg. Hoe wil SURF dit doel samen met instellingen realiseren?

Voor welke uitdagingen staan instellingen?

Onderwijsinstellingen onderzoeken op welke manier zij hun onderwijs kunnen herontwerpen om optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden van ICT. De kwaliteit van het onderwijs krijgt een flinke impuls als je de mogelijkheden van online onderwijs combineert met het face-to-face onderwijs op de campus. Maar wil je online en blended onderwijs invoeren, dan moet je meer doen dan het bestaande onderwijs digitaliseren. Online en blended onderwijs heeft invloed op het businessmodel van je instelling, en op de rol van docenten en ondersteuners.

Uitdagingen zijn:

Wat doet SURF om blended onderwijs te stimuleren?

Bij SURF richten we ons op de integratie van online onderwijs(elementen) in het onderwijsaanbod van de instellingen. We begeleiden instellingen bij hun experimenten met online en blended onderwijs binnen de Stimuleringsregeling Open en online onderwijs, delen opgedane kennis met het hele hogeronderwijsveld en bieden praktische handvatten over tools en methodieken en ondersteuning van docenten.

Stimuleringsregeling Open en online onderwijs

Twee studenten aan tafel achter een laptop in de bibliotheek

In de pijler Online onderwijs dagen we deelnemers uit om het onderwijs te verrijken met online onderwijsvormen. Of het onderwijs te herontwerpen met de mogelijkheden die online onderwijs biedt.

Lees meer

Learning spaces

SURF kijkt ook naar de inrichting van onderwijsruimtes voor blended onderwijs. Het vraagt om een andere inrichting van de onderwijsruimtes om zo de didactische doelen optimaal te ondersteunen. Binnen het project Learning Spaces verkennen we welke ontwikkelingen relevant zijn voor het (anders) inrichten van de fysieke en digitale leeromgeving.

Samenwerken binnen Versnellingsplan

Als laatste zoekt SURF ook de samenwerking met de verschillende activiteiten in het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT, onder andere binnen de zones Docentprofessionalisering en Flexibilisering.

SURF Communities verbindt mensen

SURF Communities

Deel je kennis en leer andere experts kennen die werken aan onderwijsinnovatie binnen de
Special Interest Groups (SIG's):

  • Blended learning
  • Open education
  • Learning spaces

Ga naar communities.surf.nl

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de updates over online en blended onderwijs en je ontvangt maximaal 4 keer per jaar een e-mail met daarin de laatste ontwikkelingen.

Meld je aan