C-SCALE

Aardobservatieonderzoek is van belang voor het voorspellen van klimaatverandering. Om de grote hoeveelheid beschikbare data te verwerken, zijn hoogwaardige ict-diensten nodig. In het C-SCALE-project maken we infrastructuurdiensten laagdrempelig beschikbaar voor onderzoekers, en helpen we hen om deze diensten goed in te zetten.

Waarom doen we dit project?

Grote hoeveelheden data analyseren

Wind, zon, water en atmosfeer hebben een grote impact op ons dagelijks leven en op de leefbaarheid van de aarde. Aardobservatieonderzoek is dus belangrijk en maakt het mogelijk dat we de invloed van veranderingen in het klimaat (bijvoorbeeld de stijgende zeespiegel) kunnen meten en voorspellen. Om dit onderzoek zo nauwkeurig mogelijk te doen moeten vele metingen bij elkaar gebracht worden. Hoogwaardige ict- infrastructuren zijn nodig om deze enorme hoeveelheden data te analyseren.

Diensten en data laagdrempelig beschikbaar maken

Het doel van het project C-SCALE (Copernicus - eoSC AnaLytics Engine) is om Europese infrastructuurdiensten en aardobservatiedata, van Copernicus (het Europese ruimtevaartprogramma voor aardobservatie), gefedereerd, vrij en laagdrempelig toegankelijk te maken. Zo kunnen onderzoekers met 1 account inloggen op al die diensten en kunnen ze eenvoudig de data analyseren. Waar mogelijk biedt C-SCALE ook aardobservatiedata van andere bronnen dan Copernicus aan. Informeer bij SURF naar de mogelijkheden, via servicedesk.surfsara.nl.

European Open Science Cloud

De gefedereerde omgeving die we in dit project ontwikkelen maakt deel uit van de European Open Science Cloud (EOSC), een infrastructuur die het Europees onderzoek, waaronder aardobservatie, ondersteunt met grote en gemakkelijk toegankelijke Europese computer- en data-omgevingen.

Wat zijn de belangrijkste activiteiten?

  • SURF leidt taak 3.2 (HTC/HPC-toegangsintegratie) in WP3 (C-SCALE-computerfederatie). In deze taak ontsluit SURF high-performance computersystemen in Europa op een eenvoudige manier voor aardobservatie onderzoekers, via SURF Research Access Management.
  • SURF ontsluit zijn high performance data processing infrastructuur in de C-SCALE federatie
  • We ondersteunen aardobservatie-use cases in C-SCALE: SURF ondersteunt onderzoekers bij het verkrijgen van de benodigde aardobservatiedata en het gebruik van high-performance computersystemen.
  • We assisteren Nederlandse onderzoekers bij het aanvragen van toegang tot C-SCALE data en compute infrastructuur. Je kunt daarvoor tot 31 januari 2022 aanvragen doen. Gehonoreerde voorstellen krijgen gratis toegang.

Bekijk deze video waarin programmamanager Raymond Oonk uitlegt wat het doel is van het C-SCALE-project.

Met wie werken we samen?

We werken samen met Deltares en de WUR aan de aardobservatie-use cases, en verder werken we samen met de volgende partners op het vlak van HTC/HPC: GRNET, INFN, EODC, TUW, EGI.

Seminar Enabling Copernicus Big Data Analytics through European Open Science Cloud

Op 27 oktober 2021 bekeken we hoe onderzoekers op het gebied van aardobservatie toegang krijgen tot de beschikbare data en rekenfaciliteiten. Tijdens dit online seminar hebben verschillende sprekers uitgelegd wat C-SCALE doet en hoe Nederlandse onderzoeksgroepen kunnen deelnemen. Bekijk de video's van de presentaties van de sprekers.