CopyrightCheck: inzicht in auteursrecht op leermaterialen

De CopyrightCheck-tool analyseert leermaterialen die in de digitale leeromgeving (LMS) aan studenten worden aangeboden en classificeert deze automatisch als auteursrechtelijk beschermd, open access of eigen werk. Dit biedt inzicht in het gebruik van digitale leermaterialen. 

Student werkt in bibliotheek

Inzicht in gebruik van leermaterialen

Universiteiten hebben er allemaal mee te maken. Controles op auteursrechtelijk beschermde leermaterialen in de digitale leeromgeving (LMS). Docenten die leermaterialen in het LMS plaatsen zijn zich niet altijd bewust van de regels rond auteursrechten. Instellingen komen in de problemen, bijvoorbeeld in de vorm van naheffingen, als docenten leermaterialen gebruiken zonder rekening te houden met auteursrechten. Daarom ontwikkelde SURF een tool samen met een aantal instellingen, in opdracht van de UNL. Om instellingen en uitgevers (vertegenwoordigd door Stichting UvO) het (her)gebruik van auteursrechtelijk beschermde leermaterialen goed te regelen. Minder controle achteraf, maar juist hulp en advies vooraf te bieden.  

  De tool helpt inzichtelijk te krijgen hoeveel en op welke manier auteursrechtelijk beschermd en open access leermateriaal wordt gebruikt binnen de onderwijsinstelling.

  Wat is CopyrightCheck? 

  CopyrightCheck geeft overzicht over leermaterialen die docenten en cursus coördinatoren met studenten delen binnen de digitale leeromgeving (LMS). De tool helpt inzichtelijk te krijgen hoeveel en op welke manier auteursrechtelijk beschermd en open access leermateriaal wordt gebruikt binnen de onderwijsinstelling. Daarnaast kunnen onderwijsinstellingen met CopyrightCheck makkelijker rapporteren aan Stichting UvO.  

  Voordelen voor instellingen 

  • De bewustwording van het auteursrecht bij docenten neemt toe. 
  • Inbreuk op auteursrecht en naheffingen zijn beter te voorkomen. 
  • Rapportages bieden universiteiten en hogescholen inzicht en mogelijkheid tot sturing 
  • Open-access-inspanningen van UNL en UKB worden beter benut binnen het onderwijs. 
  • Licentie-afspraken tussen uitgevers en universiteiten worden ook beter benut. We kunnen toewerken naar meer maatwerkafspraken, die meer op daadwerkelijk gebruik zijn gebaseerd.  

  Doorontwikkeling  

  Op de roadmap van CopyrightCheck staan een drietal aandachtspunten: 

  • Naast management rapportages en het AIP dashboard ook een docent tool ontwikkelen die in het LMS geïntegreerd wordt. In de docent tool ziet de docent of cursus coördinator bij het uploaden of een leermateriaal als overname (kort, middellang of lang) geclassificeerd wordt.  
  • Meer licentie informatie op zoeken bij de leermaterialen. Dit is belangrijk om het aantal betalingsplichtige overnames niet te overschatten.  
  • CopyrightCheck analyseert nog geen afbeeldingen of video's en zoekt nog niet naar overnames binnen eigen werk. We gaan onderzoeken of afbeeldingen én meerdere afzonderlijk geplaatste hoofdstukken gezamenlijk als langere overname herkent kunnen worden. 

  Tarieven 

  Werk je bij een hogeronderwijsinstelling die de basisvergoeding Infrastructuur van SURF betaalt, dan betaalt je instelling van 1 januari 2024 niets extra voor CopyrightCheck.  

  Voor mbo-instellingen en niet-SURF leden geldt een additioneel tarief. 

  Interesse in CopyrightCheck? 

  Heb je vragen of heeft jouw instelling interesse om CopyrightCheck af te nemen? Neem dan contact op met de productmanager Mirjam Büttner via copyrightcheck@surf.nl