CopyRIGHT-project: hergebruik van (leer)materiaal waarbij auteursrecht goed geregeld is

Universiteiten hebben er allemaal mee te maken. Controles op auteursrechtelijk beschermde leermaterialen in de leeromgeving. Daarom wil het onderwijs het (her)gebruik van auteursrechtelijk beschermde leermaterialen goed regelen. SURF ontwikkelt samen met instellingen en Stichting UvO een tool om daarbij te helpen: de CopyRIGHT-tool.

Student werkt in bibliotheek

Eenvoudig rapporteren aan Stichting UvO en naheffingen voorkomen

Docenten zijn zich niet altijd bewust van de regels rond auteursrechten. Instellingen komen in de problemen, bijvoorbeeld in de vorm van naheffingen, als docenten leermaterialen gebruiken zonder rekening te houden met auteursrechten. Instellingen en uitgevers (vertegenwoordigd door Stichting UvO) willen minder controle achteraf, maar hulp en advies vooraf. Dit kan met de CopyRIGHT-tool die SURF, in opdracht van de UNL, ontwikkelt in samenwerking met een aantal universiteiten en Stichting UvO.

CopyRIGHT-tool helpt instellingen en docenten om leermaterialen goed te gebruiken

Universiteiten kunnen met de CopyRIGHT-tool makkelijk rapporteren aan Stichting UvO. De tool helpt daarnaast bij het beter inzichtelijk krijgen hoeveel en op welke manier auteursrechtelijk beschermd leermateriaal wordt gebruikt binnen de universiteit. Docenten krijgen met de tool hulp bij het juist gebruik van auteursrechtelijk beschermd leermateriaal en  advies over het beschikbare licenties én open-accessalternatieven.

Mogelijke voordelen van de CopyRIGHT-tool

  • De bewustwording van het auteursrecht bij docenten neemt toe.
  • Inbreuk op auteursrecht en naheffingen zijn beter te voorkomen.
  • Geen controle achteraf maar inzicht vooraf en achteraf.
  • Verlaging van administratieve lasten voor universiteiten en Stichting UvO.
  • Rapportages bieden universiteiten inzicht en mogelijkheid tot sturing.
  • Open-access-inspanningen van VSNU en UKB worden beter benut binnen het onderwijs.
  • Licentie-afspraken tussen uitgevers en universiteiten worden ook beter benut.

Ontwikkeling van de CopyRIGHT-tool

SURF ontwikkelt de CopyRIGHT-tool samen met de toekomstige gebruikers, met als startpunt een soortgelijke tool van de Erasmus Universiteit. Op deze manier hebben we volledige grip op doorontwikkeling en beschikken we straks over een tool die zo goed mogelijk aansluit bij wat het Nederlandse onderwijs nodig heeft.

Cees van Gent geeft uitleg over het project CopyRIGHT

Pilot

In mei 2021 is er een eerste kleine pilot uitgevoerd waarbij 40 docenten van 6 universiteiten de tool hebben getest. De pilot is goed verlopen. In een blog geven pilotdeelnemers Peter Noort (UT) en Cees van Gent (VU) en projectleider Nike Moons (SURF) een eerste reactie.

Lees het blog   

Hoe nu verder?

Op basis van de belangrijkste uitkomsten uit de pilot, gaat SURF de tool verder ontwikkelen. Zo willen we de gebruiksvriendelijkheid verbeteren en starten met de ontwikkeling van de rapportage-functionaliteit. Met deze rapportages hebben instellingen meer zicht op de leermaterialen in hun digitale leeromgeving en kunnen ze beter sturen op het omgaan met auteursrechtelijk beschermde leermaterialen. Het wordt ook makkelijker om informatie aan te leveren bij stichting UvO. In meerdere kleine tests zullen nieuwe functionaliteiten en de verbeterde gebruiksvriendelijkheid worden getoetst bij eindgebruikers.

Naast productontwikkeling bekijken we ook op welke manier de tool in gebruik kan worden genomen bij instellingen en hoe de communicatie tussen een auteursrechten informatiepunt en docent het beste kan worden ingericht. Als laatste onderzoeken we op welke manier de tool beschikbaar kan worden gemaakt voor hbo-instellingen.

Luister naar de podcast SURF Sounds over CopyRIGHT

In de podcast SURF Sounds gaan we op zoek naar de mensen achter een project, onderzoek of dienst. Luister de aflevering met oud projectmanager Karin van Grieken over haar werk bij SURF en het project CopyRIGHT.
Beluister de podcast op Soundcloud >>

Deelnemen aan dit project?

Heb jij of heeft jouw universiteit of hogeschool interesse om deel te nemen aan dit project? Meld je bij Sjoerd Roorda, want we informeren en betrekken je graag.

Blijf op de hoogte!

Abonneer je op de CopyRIGHT nieuwsbrief

Project-updates bijwonen?

Ben jij geïnteresseerd in het CopyRIGHT-project? Het projectteam organiseert ook in 2023 regelmatig online updates waarbij een samenvatting wordt geven van de laatste ontwikkelingen.

  • Eerstvolgende update: 30 maart 2023
  • Tijdstip: 9.00 - 9.45 uur
  • Locatie: Microsoft Teams