SURFaudit: inzicht en overzicht in je informatiebeveiliging en privacy

Zijn de bedrijfsgegevens van je instelling voldoende beschermd en is de privacy van studenten en medewerkers goed geregeld? Hoe staan ketenpartners ervoor? Met SURFaudit toets je op welk niveau de informatiebeveiliging en privacybescherming van jouw instelling zich bevindt en kun je dit vergelijken dat met de hele sector onderwijs en onderzoek.

Close-up man achter computer met allerlei documenten erbij

Cyberdreigingsbeeld

Het Cyberdreigingsbeeld is een rapport dat de grootste dreigingen beschrijft voor de sectoren onderwijs en onderzoek op het gebied van informatieveiligheid.

In het Cyberdreigingsbeeld lees je over incidenten die zich hebben voorgedaan bij organisaties uit de sector onderwijs en onderzoek en over actuele dreigingen of trends die relevant zijn. Het rapport is bedoeld om bestuurders, beleidsmakers en professionals te informeren, zodat zij met elkaar in gesprek kunnen over risico’s op het gebied van informatiebeveiliging en gegevensbescherming

Gebaseerd op gegevens van onze leden

Het cyberdreigingsbeeld is gebaseerd op meerdere bronnen, waaronder, maar niet beperkt tot, dreigingsbeelden uit andere sectoren in Nederland, officiële rapporten van overheidsinstanties in Nederland, andere soortgelijke nationale en internationale rapporten, en bovenal de input van diverse security deskundigen onder onze leden. Ons rapport vormt een solide basis voor onze leden die het gebruiken als een bron voor risicobeoordeling binnen hun organisatie.